Parc Howard ar y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol

93 diwrnod yn ôl

Mae Parc Howard wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr fawreddog, sef Gwobr i Amgueddfeydd sy'n Croesawu Teuluoedd.

Mae elusen Kids in Museums yn dyfarnu'r wobr bob blwyddyn i un amgueddfa, oriel, cartref hanesyddol neu safle treftadaeth yn y DU sy'n mynd yr ail filltir i sicrhau profiad gwych i deuluoedd.

Drwy gydol mis Ebrill a mis Mai, pleidleisiodd teuluoedd ar draws y wlad dros eu hoff atyniadau treftadaeth ar wefan Kids in Museums. Dyma'r unig wobr i amgueddfeydd sy'n cael eu beirniadu gan deuluoedd.

Ymysg dros 800 o enwebiadau, dewiswyd 15 gan banel o arbenigwyr amgueddfeydd ar gyfer y rhestr fer.

Bellach bydd beirniaid cudd sy'n deuluoedd yn ymweld â'r amgueddfa, a fydd yn asesu'r amgueddfeydd yn unol â maniffesto Kids in Museums. Eu profiadau nhw fydd yn penderfynu ar enillydd ym mhob categori'r wobr a'r enillydd cyffredinol, a fydd yn ennill ein gwobr i Amgueddfeydd sy'n Croesawu Teuluoedd 2019.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Wasanaethau Diwylliannol: "Mae hon yn adeg gyffrous iawn i Amgueddfa Parc Howard. Mae cael enwebiad ar gyfer gwobr mor bwysig â hon yn anhygoel ac yn dyst i'r amgylchedd teuluol yr ydym wedi bod yn gweithio i'w greu yn yr amgueddfa."

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yn Llundain ym mis Hydref.

Dywedodd Emmajane Avery, Cadeirydd Kids in Museums: "Mae'n wych gweld bod Amgueddfa Parc Howard wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr i Amgueddfeydd sy'n Croesawu Teuluoedd. Mae'n gyflawniad gwych i gyrraedd y rhestr fer yn ystod ein blwyddyn mwyaf cystadleuol erioed ac mae'n dangos y gwaith caled y mae staff wedi'i wneud i greu profiad pleserus i deuluoedd. Cawsom ein hysbrydoli i weld sut y mae'r amgueddfa uchelgeisiol hon yn gweithio gyda sefydliadau cymunedol i ddarparu'r amgueddfa i deuluoedd sydd ar incwm isel. Dymunwn bob lwc i'r amgueddfa yn y rownd nesaf."