Cynllun yn diogelu cwsmeriaid rhag masnachwyr twyllodrus

342 diwrnod yn ôl

Mae cynllun newydd wedi'i lansio yn Sir Gaerfyrddin i ddiogelu cwsmeriaid rhag masnachwyr twyllodrus.

Mae Prynu â Hyder yn gynllun masnachwyr cymeradwy sydd wedi'i sefydlu i gael gwared ar fusnesau anonest a helpu preswylwyr i ddod o hyd i fusnes lleol sydd ag enw da.

Mae'n cael ei gynnal gan dîm safonau masnach Sir Gaerfyrddin ac yn cymryd lle'r hen Gynllun Masnachwyr Cofrestredig.

Mae Prynu â Hyder hefyd yn rhoi cydnabyddiaeth i fusnesau o arferion da ac yn rhoi hyder i gwsmeriaid ynglŷn â'r rheiny y maent yn delio â hwy.

Mae'r holl fusnesau a restrir ar y wefan wedi'u harchwilio a'u cymeradwyo gan Safonau Masnach.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: "Er mwyn cael eu cymeradwyo ar gyfer y cynllun, mae angen i fasnachwyr fod yn destun proses archwilio lym sy'n rhoi tawelwch meddwl i gwsmeriaid bod y masnachwyr yn gweithredu mewn modd cyfreithiol, gonest a theg. Rwy'n gobeithio bod llawer o fasnachwyr a busnesau lleol yn cofrestru â'r cynllun hwn i roi sicrwydd i bobl mai nhw yw'r masnachwyr gorau ar gyfer y gwaith."

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01554 742306.

I wneud cais am aelodaeth neu i chwilio am fasnachwr yn eich ardal, ewch i www.buywithconfidence.gov.uk