Taith Merched OVO Energy - Y Wybodaeth Ddiweddaraf

97 diwrnod yn ôl

Mae cymal olaf Taith Merched OVO Energy wedi gorffen

Llongyfarchiadau i’r enillydd cyffredinol - Lizzie Deignan. Am brofiad gwych a chroeso arbennig gan bawb ar hyd y llwybr. Rydym wedi cael diwrnod gwych yn cynnal Cymal Chwech. Diolch i bawb am gefnogi'r digwyddiad – gobeithiwn y byddwch yn mwynhau gweddill y diwrnod lle bynnag yr ydych ar hyd y llwybr. Siwrnai ddiogel adref!

Y beiciwr cyntaf i groesi’r llinell derfyn yw Amy Pieters, Tîm Beicio Boels Dolmans

Mae'r ras ym Mharc Gwledig Pen-bre lle bydd y beicwyr yn diweddu'r ras trwy fynd am gylchdro o gwmpas y gylchffordd gaeedig genedlaethol.

Mae'r beicwyr arweiniol wedi gadael Trimsaran

Mae'r ras wedi gadael Pontyberem ac mae ar ei ffordd i Drimsaran

Mae'r ras wedi gadael Pontyberem ac mae ar ei ffordd i Drimsaran

Bydd Parc Gwledig Pen-bre ar gau i gerbydau tan tua 14:30

Mae'r ras wedi gadael Gorslas ac mae ar ei ffordd i Bontyberem

Mae’r beicwyr newydd gwblhau sbrint olaf Cymal 6 ym Mhenygroes

Mae'r ras wedi gadael Rhydaman ac ar ei ffordd i Benygroes ar gyfer y sbrint olaf

Mae torf dda wedi ymgasglu yn Rhydaman, diolch i chi am ddangos eich cefnogaeth i'r holl feicwyr.

Mae'r beicwyr ar eu ffordd i Rydaman

Awyrgylch gwych yn Rhydaman heddiw, plant lleol yn diddanu’r dorf.

Mae'r beicwyr cyntaf wedi cyrraedd un o uchafbwyntiau'r cymal, sef darn olaf Brenhines y Mynydd ar y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae'r ras wedi gadael Llandeilo ac mae’r beicwyr nawr yn anelu at her fawr gyntaf y ras sef Brenhines y Mynydd ar Riw Bethlehem.

Mae torf dda wedi ymgasglu yn Llandeilo, diolch i chi am ddangos eich cefnogaeth i'r holl feicwyr.

Cofiwch y bydd Parc Gwledig Pen-bre ar gau i gerbydau o 12:00

Sbrint cyntaf yn Nhalyllychau

Mae'r beicwyr bellach yn teithio tuag at Dalyllychau lle byddant yn cymryd rhan yn y sbrint cyntaf

Mae'r beicwyr wedi cyrraedd Brechfa

Mae cymal olaf Taith Merched 2019 wedi dechrau!

Mae ein bwrdd gweithredol bach wedi ymuno â ni fel Gwesteion Arbennig ym Mharc Caerfyrddin ar gyfer grand finale Taith Merched OVO Energy.

Cyfweliad Manon Lloyd - Tîm Drops

Mae bysiau'r timau wedi cyrraedd Parc Caerfyrddin

Cofiwch y bydd Parc Caerfyrddin yn cau o 9:00am ymlaen er mwyn sicrhau bod y ras yn gallu dechrau'n ddiogel.

Rydym am wneud yn siŵr eich bod yn mwynhau'r diwrnod. Ewch i’n tudalen gwybodaeth i wylwyr i gael gwybod yr amserau cyrraedd yn fras, ble i barcio, y ffyrdd sydd i'w cau a beth sydd ymlaen trwy gydol y dydd.

Bydd cymal olaf Taith Merched OVO Energy 2019, ras broffesiynol fwyaf Prydain i Ferched, yn cael ei gynnal yn Sir Gaerfyrddin heddiw!