Duges Cernyw yn ymweld â Chlwb Cinio Llanymddyfri

326 diwrnod yn ôl

Buodd Duges Cernyw yn ymweld â chlwb cinio y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol yn Nolau Bran, Llanymddyfri.

Dyma rai lluniau o'r ymweliad a oedd yn cynnwys côr Ysgol Rhys Pritchard a Chôr Meibion Llanymddyfri.

Cafodd y Dduges ei chyfarch gan y Cynghorydd Jane Tremlett, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ofal Cymdeithasol; y Cynghorydd Ieuan Davies, Is-gadeirydd y Cyngor; a'r Cynghorydd Handel Davies, yr aelod lleol.

Cyfarfu â gwirfoddolwyr ac aelodau'r clwb cinio a rhoddodd garden i Irene Walters i ddathlu ei phen-blwydd yn 100!