Angen gwirio hawlenni cyn Cwpan Rygbi'r Byd

12 diwrnod yn ôl

Mae tafarndai a chlybiau yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i wirio'u trwydded safle cyn Cwpan Rygbi'r Byd i sicrhau nad ydynt yn colli'r cyfle i ddangos gemau Cymru.

Mae swyddogion trwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin yn dweud bod angen i ddeiliaid trwydded sy'n bwriadu agor yn gynnar i ddangos y gemau a gweini alcohol sicrhau bod yr oriau a ganiateir ar eu trwydded yn ddigonol.

Bydd angen i unrhyw un sy'n dymuno agor a gwerthu alcohol y tu allan i'w horiau trwyddedig gyflwyno Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro.

Mae deiliaid trwydded ac ysgrifenyddion clybiau yn cael eu cynghori'n gryf i sicrhau bod Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro ar waith cyn bod y safle yn hysbysebu unrhyw gemau ac mae'n rhaid bod gennym yr hysbysiad o leiaf 10 diwrnod gwaith cyfan cyn y digwyddiad.

Gallai methu â gwneud hynny mewn pryd olygu nad yw'r safle yn gallu gwerthu alcohol yn ystod rhai o'r gemau gan fod rhai gemau Cwpan y Byd yn dechrau mor gynnar â 5.45am.

Rhestrir isod fanylion yr amserau dechrau.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Drwyddedu: "Bydd angen i unrhyw un sy'n bwriadu agor ei safle i ddangos y gemau sicrhau bod y drwydded gywir ar waith sy'n ei awdurdodi i agor yn gynnar er mwyn dangos pob gêm. Rydym am sicrhau bod pawb yn mwynhau Cwpan Rygbi'r Byd, yn enwedig er mwyn cefnogi Cymru, ac rydym yn hapus i weithio gyda holl'r ddeiliaid trwydded i sicrhau bod unrhyw ofynion cyfreithiol ar waith."

I gyflwyno cais, ewch i'n gwefan

Dyddiadau ac amserau'r gemau

 

 • Cymru v Georgia - 23/9/2019 am 11.15am - Angen hysbysiad erbyn 06/09/2019
 • Awstralia v Cymru - 29/9/2019 am 8.45am - Angen hysbysiad erbyn 13/09/2019
 • Cymru v Fiji - 9/10/2019 am 10.45am - Angen hysbysiad erbyn 24/9/2019
 • Cymru v Uruguay - 13/10/2019 am 9.15am - Angen hysbysiad erbyn 27/09/2019
 • Gêm Gogynderfynol 1 - 19/10/2019 am 8.15am - Angen hysbysiad erbyn 04/10/2019
 • Gêm Gogynderfynol 2 - 19/10/2019 am 11.15am - Angen hysbysiad erbyn 04/10/2019
 • Gêm Gogynderfynol 3 - 20/10/2019 am 8.15am - Angen hysbysiad erbyn 04/10/2019
 • Gêm Gogynderfynol 4 - 20/10/2019 am 11.15am - Angen hysbysiad erbyn 04/10/2019
 • Gêm Gynderfynol 1 - 26/10/2019 am 9am - Angen hysbysiad erbyn 11/10/2019
 • Gêm Gynderfynol 2 - 27/10/2019 am 9am - Angen hysbysiad erbyn 11/10/2019
 • Y Gêm ar gyfer y wobr Efydd - 1/11/2019 am 9am - Angen hysbysiad erbyn 17/10/2019
 • Y Gêm Derfynol - 2/11/2019 am 9am - Angen hysbysiad erbyn 18/10/2019