Cau ffordd dros nos yr A484, Bronwydd

16 diwrnod yn ôl

Bydd ffordd yn cael ei chau dros nos sef yr A484 ger Bronwydd Arms ar gyrion Caerfyrddin ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi penodi Alun Griffiths (Contractors) Ltd i gyflawni gwaith gwella ar yr A484. Bydd rhannau o'r graig sy'n ymwthio allan o ochr orllewinol y ffordd gerbydau - ger y fynedfa i Fferm Pante - yn cael eu lleihau.

Oherwydd y man gwaith cyfyngedig mae'n hanfodol cau'r ffordd dros nos er mwyn i'r ffordd aros ar agor yn ystod y dydd.

Mae hysbysiadau cyhoeddus wedi cael eu gosod ger y briffordd a bydd arwyddion ffyrdd yn rhoi rhybudd ymlaen llaw o'r cynlluniau i gau'r ffordd.

Bydd dargyfeiriadau ar hyd y B4301 a'r A485, a bydd arwyddion ar waith.

Bydd y ffordd ar gau o:

  • 7yp Dydd Gwener 13 o Fedi i 6yb ddydd Sadwrn 14 o Fedi
  • 7yp Dydd Sul 15 o Fedi i 6yb ddydd Llun 16 o Fedi

Bydd y gwasanaeth bws 460 am 7.09pm o Gaerfyrddin i Aberteifi a 6.50pm o Aberteifi i Gaerfyrddin yn gweithredu ar hyd y llwybr dargyfeirio ar nos Wener, 13 Medi.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir tra bydd y gwaith hanfodol hwn yn cael ei wneud, ac yn diolch i yrwyr ymlaen llaw am eu cydweithrediad."