Cyfleusterau newydd o'r radd flaenaf

166 diwrnod yn ôl

Mae gwaith yn dechrau ar fuddsoddiad gwerth mwy na £1 miliwn i osod cae astrotyrff newydd o'r radd flaenaf, gosod wyneb newydd ar y trac athletau a helaethu'r cyfleusterau parcio yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin.

Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n darparu'r cynllun ac mae'r gwaith yn mynd rhagddo ar y safle yr wythnos hon.

Fel rhan o'r cae astrotyrff newydd, bydd carped newydd yn cael ei osod sydd o safon mor uchel y bydd cystal â chaeau gorau'r byd.

Bwriedir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Hydref ac mae gêm arbennig a sesiynau hyfforddiant wedi'u cynllunio i gyflwyno chwaraewyr i'r cae newydd.

Bwriedir i'r gwaith o helaethu'r maes parcio ddechrau ym mis Tachwedd a chael ei gwblhau erbyn y Flwyddyn Newydd pan fydd y gwaith o osod wyneb newydd ar y trac athletau wedyn yn cychwyn a'r nod yw gorffen y gwaith hwn erbyn haf 2020.

Mae disgyblion chweched dosbarth o Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth gerllaw sydd â diddordeb mewn peirianneg neu chwaraeon yn cael cynnig gweithio ochr yn ochr â chontractwyr i ddeall dulliau adeiladu a'r wyddoniaeth y tu ôl i'r prosiect ac i weld y dulliau profi sy'n digwydd.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, sef yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rydym yn gweithio gyda PST Sport, cwmni arbenigol o Iwerddon, er mwyn darparu'r ailddatblygiad cyffrous hwn yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin ac rydym yn hapus â'i ymrwymiad i gael gafael ar offer a deunyddiau'n lleol lle bynnag y bo'n bosibl.

“Bydd ychydig o darfu dros dro wrth i'r gwaith hwn gael ei wneud ac rydym yn ddiolchgar i ddefnyddwyr cyson am eu hamynedd wrth i ni aros am y cyfleusterau newydd sbon hyn."