Newidiadau i’r cynllun parcio am ddim yn Rhydaman

241 diwrnod yn ôl

Bydd gyrwyr yn gallu parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y Cyngor ar draws canol tref Rhydaman rhwng 10am a 2pm, o ddydd Llun i ddydd Mercher, fel rhan o gynllun peilot parcio am ddim Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae'r Cyngor wedi bod yn gweithredu cynllun peilot parcio am ddim ers Hydref 2018 i gefnogi masnachwyr canol tref yn ystod eu cyfnodau tawelaf.

Bydd y dyddiau a'r oriau newydd yn dod i rym ddydd Llun, 30 Medi, ac yn cymryd lle'r trefniadau presennol, sydd ar hyn o bryd yn caniatáu parcio am ddim rhwng 3.15pm a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae meysydd parcio'r Cyngor yn Stryd Marged, Carregaman, Stryd Lloyd, Stryd y Gwynt, Baltic, a Stryd y Neuadd.

Bydd angen i ymwelwyr gael tocyn a'i arddangos yn ôl yr arfer o hyd, ond bydd y tocyn yn cael ei roi’n ddi-dâl, a hynny er mwyn galluogi'r Cyngor i ddadansoddi effaith y cynllun peilot am ddim.

Mae'r cynllun peilot yn ychwanegol at y pum niwrnod parcio am ddim y mae'r Cyngor yn eu cynnig i ganol trefi bob blwyddyn, sy'n golygu bod dros 15,000 o leoedd am ddim ar gael sy'n cyd-fynd â digwyddiadau a gynlluniwyd o flaen llaw.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae'r cynllun peilot parcio am ddim wedi bod ar waith ers bron i flwyddyn erbyn hyn, ac ar sail yr adborth rydym yn hapus i newid y dyddiau a'r amseroedd ar draws ein meysydd parcio yng nghanol tref Rhydaman i adlewyrchu trafodaethau yr ydym wedi'u cael gyda masnachwyr a'r cyngor tref.

“Rydym yn gobeithio y bydd pobl yn manteisio ar y cynllun peilot a'i ddefnyddio i gefnogi masnachwyr lleol."

Telerau ac amodau'r peilot:

  • Bydd parcio am ddim yn weithredol yn ystod yr oriau a nodwyd ar gyfer pob tref yn unig.
  • Bydd parcio am ddim yn berthnasol i'r rheiny sy'n defnyddio'r lleoedd parcio arhosiad byr yn unig.
  • Bydd angen i ymwelwyr gael tocyn a'i arddangos o hyd, ond ni chodir tâl am y tocyn yn ystod y cyfnodau penodedig.
  • Bydd parcio arhosiad hir ar waith yn ôl yr arfer yn ystod y cyfnodau am ddim. Bydd angen talu am barcio yn ystod pob cyfnod y tu allan i'r dyddiau a'r amseroedd penodedig.