Stondin wag yn Farchnad Llanelli

11 diwrnod yn ôl

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol ar gyfer stondin C39-40 sy’n gallu cael ei choli yn Farchnad Llanelli

Tua 128 troedfedd sgwâr yw maint arwynebedd adwerthu'r stondin hon a leolir yn adeilad y farchnad, ac mae'n addas ar gyfer amrywiaeth o ddibenion. Er mwyn cynnal marchnad amrywiol ni fydd ceisiadau'n cael eu hystyried ar gyfer defnyddiau sydd eisoes ar gael yn helaeth yn y farchnad.

Yn ogystal â'r defnydd arfaethedig, rhoddir ystyriaeth hefyd i dendrau ar sail y rhent a ffactorau eraill.

I gael rhagor o wybodaeth a ffurflenni tendro cysylltwch â Swyddfa'r Farchnad drwy ffonio 01554 773984. Mae'n rhaid dychwelyd y ffurflenni yn yr amlenni swyddogol erbyn canol dydd, ddydd Mawrth, Hydref 15.