Gwasanaethau llyfrgell teithiol ar waith yn Cross Hands

225 diwrnod yn ôl

Mae opsiynau'n cael eu hystyried ar gyfer cartref dros dro i Lyfrgell Cross Hands, hyd nes y gwireddir y bwriad i symud yn barhaol i gyfleuster pwrpasol yn y dref.

Bydd y llyfrgell yn gadael ei chartref bresennol yn adeilad Sinema Cross Hands yn ystod mis Rhagfyr ar ôl i gytundeb prydles ddod i ben.

Bydd gwasanaethau'n cael eu darparu o lyfrgell deithiol Cyngor Sir Caerfyrddin o ddydd Sadwrn, 7 Rhagfyr, hyd nes y bydd safle dros dro newydd yn cael ei ganfod.

Bydd yn darparu amrywiaeth gynhwysfawr o ddeunydd darllen ynghyd â mynediad i iPad i gyrchu gwasanaethau ar-lein. Bydd yn gweithredu yn ystod oriau presennol llyfrgell Cross Hands, sef rhwng 10am a 5pm ar ddydd Llun a dydd Iau, a rhwng 10am ac 1pm ar ddydd Sadwrn.

Dywedodd y cyngor ei fod yn croesawu awgrymiadau gan y cyhoedd a busnesau ynghylch ateb dros dro.

Yn y tymor hir, mae cynigion ar gyfer lleoli'r llyfrgell yn barhaol mewn Canolfan Iechyd a Llesiant newydd sy'n cael ei chynllunio ar gyfer ardal Cross Hands.

Dywedodd Ian Jones, Pennaeth Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin: "Hoffem ddiolch i bobl am eu dealltwriaeth wrth inni weithio tuag at ddarparu gwasanaeth llyfrgell pwrpasol a pharhaol sy'n fodern ac yn cynnwys yr holl gyfarpar angenrheidiol, a hynny yn ardal Cross Hands.

"Cyn bo hir byddwn yn gadael ein cartref presennol yn Sinema Cross Hands, a hoffem ddiolch i'r ymddiriedolwyr am ein croesawu ni dros y blynyddoedd diwethaf.

"Bydd ein gwasanaeth llyfrgell teithiol yn gweithredu yn yr ardal o ddiwedd Rhagfyr, gan gynnig amrywiaeth dda o ddeunydd darllen a sain, yn ogystal â mynediad digidol i'n cwsmeriaid."

Bydd y ddarpariaeth bresennol yn Sinema Cross Hands yn dod i ben ar 7 Rhagfyr.