Sesiynau i helpu pobl sydd heb adnewyddu eu tocynnau bws

8 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnig sesiynau galw heibio i helpu unrhyw un sydd dal heb adnewyddu ei Docyn Teithio Rhatach.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno cardiau ar eu newydd wedd erbyn diwedd Rhagfyr, a bydd y rhain yn cymryd lle'r tocynnau bws gwyrdd presennol ledled Cymru.

Ni fydd yr hen gardiau yn cael eu hadnabod gan ddarllenyddion electronig ar fysiau ar ôl 31 Rhagfyr, 2019.

Mae'r sesiynau ar gyfer cardiau newydd yn unig, ac maent yn cael eu cynnal i helpu pobl nad ydynt yn gallu cwblhau'r cais ar wefan Trafnidiaeth Cymru ac sydd heb berthnasau neu ffrindiau i'w helpu.

Y ffordd gyflymaf i adnewyddu'r cardiau yw ar wefan Trafnidiaeth Cymru os yw pobl yn gallu defnyddio'r rhyngrwyd.

Ar ôl i'r cardiau gael eu hadnewyddu, bydd Trafnidiaeth Cymru yn anfon y cardiau newydd, ac er y gall gymryd ychydig o wythnosau dylai'r cardiau gyrraedd erbyn 31 Rhagfyr.

Mae'r rheiny sydd dal heb adnewyddu eu cardiau ac sydd angen cymorth yn gallu galw yn un o'r canolfannau gwasanaeth cwsmer Hwb yng nghanol trefi Llanelli, Rhydaman a Chaerfyrddin rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun, 11 Tachwedd tan ddydd Gwener, 15 Tachwedd.

Mae'r sesiynau ar gyfer y rheiny sy'n dymuno adnewyddu eu cardiau yn unig, ac nid ydynt ar gyfer ceisiadau newydd. Mae'n rhaid i ymgeiswyr newydd gysylltu â Thrafnidiaeth Cymru.

Bydd angen i gwsmeriaid ddod â’u tocynnau bws gwyrdd presennol a’u Rhif Yswiriant Gwladol.

Gellir dod o hyd i un o ganolfannau gwasanaeth cwsmer Hwb y Cyngor yn:

  • 36 Stryd Stepney, Llanelli (yr hen siop ‘Burtons’)
  • 41 Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3BS
  • 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE

I gael rhagor o wybodaeth am y Tocynnau Teithio Rhatach newydd, a sut i wneud cais ar-lein – gan gynnwys gweld fideo tiwtorial – ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru.