Taliadau digyffwrdd newydd ar fysiau

201 diwrnod yn ôl

Mae teithio ar fysiau gwasanaeth cyhoeddus wedi dod yn llawer haws wrth i daliadau digyffwrdd gael eu cyflwyno ar bron pob un o lwybrau Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, gan weithio gyda darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus, wedi buddsoddi mewn technoleg i ganiatáu i bobl deithio heb orfod cario arian parod.

Erbyn hyn gall unrhyw un sy'n teithio dalu gydag un tap a chymryd sedd, gan fod y system ddigyffwrdd yn caniatáu i docynnau hyd at £30 gael eu prynu mewn un trafodyn.

Mae'n rhan o'r ymdrech i wneud teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn haws ac yn fwy apelgar.

Yn ogystal â'r dechnoleg ddigyffwrdd newydd, gall teithwyr lawrlwytho a defnyddio apiau i wirio amserlenni a chael y wybodaeth ddiweddaraf am deithio.

Mae arosfannau bysiau allweddol hefyd yn cael eu huwchraddio i gynnwys arddangosiadau gwybodaeth am wasanaethau digidol.

Dywedodd Stephen Pilliner, Pennaeth Trafnidiaeth a Pheirianneg: “Rydym yn falch o weld technoleg newydd yn cael ei defnyddio i wneud teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn fwy cyfleus i bawb.

“Mae'r opsiwn talu digyffwrdd yn golygu na fydd angen i neb fynd i drafferth i chwilio am newid. Gall pobl bellach deithio ar y bws drwy brynu tocyn wrth y gyrrwr gydag un tap â cherdyn digyffwrdd. Mae ystod eang o docynnau ar gael i fodloni gwahanol ofynion teithio, o docynnau sengl, dychwelyd ac wythnosol, gan roi gwerth gwych am arian.”