Tipio’n anghyfreithlon ar ochr y ffordd

226 diwrnod yn ôl

Rhoddwyd hysbysiad cosb benodedig o £200 i unigolyn am waredu gwastraff y cartref a gwastraff adeiladu yn anghyfreithlon mewn cilfan.

Cafodd y preswylydd ei ddal ar ôl canfod ei sbwriel rhwng Carwe a Phontnewydd. Cafodd yr eitemau eu holrhain yn ôl i eiddo cyfagos. Cyfaddefodd y dyn ei fod wedi talu rhywun i waredu ychydig o'r gwastraff o'i eiddo ond nid oedd wedi gwirio a oedd ganddo drwydded cludwyr gwastraff. Nid oedd yn gallu rhoi manylion cyswllt y cludwr i swyddogion gorfodi'r cyngor.

Dylai preswylwyr gofnodi enw busnes y cludwr, manylion y cerbyd, rhif cofrestru'r cludwr gwastraff a gofyn am dderbynneb.

Dyma'r Hysbysiadau Cosb Benodedig eraill a gyflwynwyd yn ystod mis Hydref:

  • Rhoddwyd hysbysiad cosb benodedig o £75 i ddyn o Lanelli am waredu bag o sbwriel yng nghyfleuster ailgylchu Ffordd Dylan.
  • Rhoddwyd hysbysiad cosb benodedig o £300 i berchennog busnes am dipio'n anghyfreithlon yng Nghynheidre. Methodd y dyn â chyflwyno'r dogfennau perthnasol ar gyfer gwaredu a chludo'r gwastraff busnes o fewn yr amser penodedig
  • Rhoddwyd hysbysiad cosb benodedig o £300 i fenyw o Lanelli ar ôl canfod sbwriel wedi'i waredu yn Llynnoedd Delta, Llanelli. Cyfaddefodd y fenyw ei bod wedi talu rhywun i waredu'r gwastraff o'i chartref yn Nhrimsaran ond nid oedd wedi gwirio a oedd ganddo drwydded cludwyr gwastraff. Nid oedd yn gallu rhoi manylion cyswllt y cludwr i swyddogion gorfodi'r cyngor.