Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn paratoi i ailagor

454 diwrnod yn ôl

Mae llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn paratoi i groesawu ymwelwyr yn ôl yn dilyn llacio cyfyngiadau Covid-19.

Bydd llyfrgelloedd Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a llyfrgelloedd cymunedol ym Mhorth Tywyn, Llandeilo a Llwynhendy yn ailagor ddydd Llun ar ôl misoedd o fod ar gau mewn ymateb i'r coronafeirws.

Wrth ymweld â'r llyfrgelloedd, bydd disgwyl i bobl ddilyn y canllawiau diogelwch newydd sy'n cynnwys rheoli nifer y bobl sy'n mynd i mewn i'r llyfrgell a sesiynau wedi'u hamseru.

Bydd system unffordd ar waith hefyd, gyda saethau cyfeiriadol a mannau diheintio dwylo.

Bydd arwyddion hefyd yn cael eu harddangos o amgylch yr adeiladau i atgoffa pawb i ddilyn y canllawiau newydd a helpu i gadw pawb yn ddiogel.

Bydd angen i unrhyw un sydd am ddefnyddio'r llyfrgell gyfeirio drefnu apwyntiad yn Llanelli a Chaerfyrddin.

Bydd y gwasanaeth llyfrgelloedd teithiol hefyd yn cael ei ail-gyflwyno fesul cam, unwaith eto gyda chyfyngiadau o ran niferoedd. Bydd y gwasanaethau clicio a chasglu hefyd ar gael ar lwybrau'r gwasanaeth teithiol sydd wedi'u nodi o flaen llaw.

Mae gwasanaethau TG eisoes ar gael drwy apwyntiad yn y safleoedd hyn ac yn ogystal â'r Gwasanaethau Makerspace yn Llyfrgell Rhydaman ar gyfer argraffu 3D.

Bydd y gwasanaeth clicio, casglu a dosbarthu yn parhau ar gael i'w ddefnyddio.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am lyfrgelloedd: “Rydym yn falch o groesawu aelodau hen a newydd yn ôl i'n llyfrgelloedd yn dilyn llacio'r cyfyngiadau gan Lywodraeth Cymru. Pan fyddwch yn ymweld, cofiwch gadw at y canllawiau diogelwch ac ystyried eraill o'ch cwmpas. Nid yw'r coronafeirws wedi diflannu a rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod amgylchedd diogel a glân yn cael ei gynnal bob amser.”

I'r rhai sy'n dymuno trefnu apwyntiad i ddefnyddio'r cyfleusterau TG ffoniwch Rhydaman 01269 598361, Porth Tywyn 01554 834478, Caerfyrddin 01267 224990, Llandeilo 01558 825323, Llanelli 01554 744288 neu Lwynhendy 01554 778402

Os am drefnu apwyntiad cyfeirio neu ymchwil neu’r gwasanaeth Gofynnwch i Lyfrgellydd ffoniwch lyfrgell Caerfyrddin ar 01267 224828 neu lyfrgell Llanelli ar 01554 742134, fel arall, anfonwch e-bostecslibrary@sirgar.gov.uk