Ar agor / Ar gau / Cyfyngiadau

3 diwrnod yn ôl

Mae Cymru gyfan yn dal i fod ar lefel rhybudd 4 ond mae Llywodraeth Cymru wedi llacio rhagor ar y cyfyngiadau wrth i ni ddechrau symud tuag at lefel 3. Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am sut yr effeithir ar wasanaethau yn Sir Gaerfyrddin ac yn rhoi dolenni i gyngor ychwanegol. 

Mae gan gwefan Llywodraeth Cymru gwybodaeth am y reolau sydd mewn lle wrth i ni symud o lefel 4 i lefel 3.

Gyda'n gilydd gallwn ddiogelu Sir Gaerfyrddin a rheoli lledaeniad Covid-19 yn ein cymunedau.