Ar agor / Ar gau / Cyfyngiadau

10 diwrnod yn ôl

Mae set newydd o reolau cenedlaethol wedi cael eu cyflwyno, yn ymdrin â sut y caiff pobl gwrdd a sut y bydd y sector cyhoeddus a busnesau’n gweithredu. Mae adran cwestiynau cyffredin gynhwysfawr ar wefan Llywodraeth Cymru.

Er bod llawer o wasanaethau ar agor, mae'n bwysig ceisio lleihau faint o amser yr ydych yn ei dreulio gyda phobl y tu allan i'ch swigen a theithio pan fydd hynny'n angenrheidiol yn unig. Mae angen i ni i gyd feddwl am yr hyn y dylem ei wneud, ac nid yr hyn y gallwn ei wneud.

Gyda'n gilydd gallwn ddiogelu Sir Gaerfyrddin a rheoli lledaeniad Covid-19 yn ein cymunedau.