Canllawiau Covid-19

4 awr yn ôl

Mae mesurau newydd yn cael eu cyflwyno o ddydd Gwener 4 Rhagfyr wrth i achosion o'r coronafeirws gynyddu ledled Cymru. Rydym yn darparu diweddariad wythnosol o’r ystadegau ar gyfer Sir Gaerfyrddin bob dydd Gwener ar ein tudalen diweddariadau, gallwch gael data dyddiol hefyd ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Er mwyn helpu i reoli lledaeniad y feirws, mae'n rhaid i chi:

  • beidio â mynd i mewn i gartrefi eich gilydd, ac eithrio mewn amgylchiadau penodol iawn
  • ceisio cyfyngu ar faint o wahanol bobl rydych chi'n cwrdd â nhw
  • cadw pellter cymdeithasol
  • golchi eich dwylo'n aml
  • gweithio gartref os oes modd
  • hunanynysu os oes symptomau gennych chi, neu unrhyw un yn eich aelwyd
  • cael prawf os oes gennych symptomau.

Mae angen i ni wneud popeth yn ein gallu i helpu i gadw Sir Gaerfyrddin yn ddiogel ac i reoli lledaeniad Covid-19 yn ein cymunedau.

Beth bynnag fo'r amgylchiadau presennol, rydym yma i'ch cefnogi. Mae gwybodaeth ar gael am y gefnogaeth sydd ar gael i chi, eich cymuned, neu eich busnes, gan gynnwys atebion i gwestiynau cyffredin - os na allwch ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch, cysylltwch â ni drwy'r tab 'gofyn cwestiwn'.