Sir Gâr nôl ar ein sgriniau

44 diwrnod yn ôl

Denir sylw i Sir Gâr unwaith eto wrth i ddrama boblogaidd S4C, Un Bore Mercher/Keeping Faith ddychwelyd i'n sgriniau.

Bydd y rhai sy'n gyfarwydd â Faith Howells yn falch o glywed bod trydedd gyfres a chyfres olaf Un Bore Mercher, sy'n cael ei ffilmio'n bennaf yn Sir Gaerfyrddin, yn dechrau ddydd Sul, Tachwedd 1.

Ers i'r sioe ddechrau yn 2018 mae gwylwyr ledled y byd wedi gweld golygfeydd godidog o lefydd fel Talacharn, Llansteffan a Phentywyn yn y sir.

Hefyd roedd rhan flaenllaw gan yr hen lys yn y Clos Mawr yng Nghaerfyrddin yn y gyfres gyntaf, ac mae cartref y prif gymeriad, Faith Howells, yn Nhalacharn.

Un o olygfeydd mwyaf adnabyddus y rhaglen yw honno o'r aber, a saethwyd o'r balconi yn Nhalacharn.

Stori cyfreithwraig, gwraig a mam o'r enw Faith Howells (sy'n cael ei chwarae gan Eve Myles) yw Un Bore Mercher, ac mae'n cael ei thynnu'n ddyfnach ac yn ddyfnach i ddirgelwch pan aiff ei gŵr a'i phartner busnes, Evan, ar goll. Wrth chwilio am y gwirionedd, mae hi'n datgelu cyfrinachau am ei fywyd ac yn dechrau cwestiynu pa mor dda mae'n adnabod ei gŵr go iawn.

Cafodd y rhaglen ei ffilmio gefn wrth gefn â'r fersiwn Saesneg, Keeping Faith, a fydd yn cael ei dangos ar BBC Cymru ddechrau 2021.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Dwristiaeth, Chwaraeon a Diwylliant: “Unwaith eto mae Sir Gaerfyrddin yn cael sylw ar y sgrin fach. Mae'n siŵr y bydd poblogrwydd y sioe, a'r diweddglo y mawr aros amdano, yn denu cynulleidfa deledu fawr. Mae hon yn hysbyseb wych i Sir Gaerfyrddin a fydd, gobeithio, yn cryfhau ymhellach enw da'r ardal o ran bod yn un o'r lleoedd gorau i ymweld â nhw.”