Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

1 diwrnod yn ôl

Mae grant dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau wedi cael ei ymestyn i gynnwys busnesau yr effeithiwyd arnynt gan y cyfyngiadau Haen 4 a gyflwynwyd ar 19 Rhagfyr.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais, NID oes angen i chi wneud cais arall, rydym yn asesu pob cais a dylech dderbyn diweddariad cyn pen 30 diwrnod gwaith ar ôl cyflwyno eich cais.

Sylwer, nid yw busnesau yn gymwys i gael y grant dewisol hwn os ydynt yn gymwys i gael Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau neu Grant Cymorth i Sectorau Penodol y Gronfa Cadernid Economaidd. Mae manylion llawn am y meini prawf o ran bod yn gymwys a beth fydd ei angen arnoch i gwblhau'r ffurflen gais wedi'u cynnwys yn y nodiadau cyfarwyddyd (.pdf).

Gwneud cais am grant dewisol