Gwybodaeth am y tywydd

8 diwrnod yn ôl

Gofalwch fod gennych y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf dros y gaeaf, yn cynnwys rhybuddion tywydd, unrhyw darfu ar wasanaethau a mwy.