Ymchwilio i hanes teulu yn llwyddiant yn Sir Gaerfyrddin

308 diwrnod yn ôl

Mae mwy o bobl yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn ymchwilio i'w gorffennol nag erioed o'r blaen.

Ers dechrau'r pandemig coronafeirws mae dros 155,000 o chwiliadau wedi cael eu cofnodi gan lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin lle mae aelodau o'r llyfrgell wedi manteisio ar gael mynediad am ddim i Ancestry.com gartref. 

Mae hynny'n gynnydd o 220% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, a mwy nag unrhyw lyfrgelloedd yng Nghymru.

Mae Ancestry Library Edition yn cwmpasu cronfeydd data'r DU a chronfeydd data rhyngwladol ac yn rhoi mynediad i gofnodion y cyfrifiad, mynegeion genedigaethau, priodasau a marwolaethau, cofrestri capeli, cofnodion milwrol, ewyllysiau a mwy. 

Fel arfer darperir mynediad i'r wefan ar gyfrifiaduron cyhoeddus y gwasanaeth llyfrgelloedd ond mewn ymateb i'r pandemig mae Ancestry wedi caniatáu i'w gwsmeriaid llyfrgelloedd chwilio ei wybodaeth helaeth o'u cartrefi.  

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths: "Mae'n amlwg bod llawer o drigolion wedi manteisio ar gyfnod y cyfyngiadau symud i ymchwilio i straeon eu teuluoedd a'u cartrefi eu hunain. Mae'r ffigurau trawiadol hyn yn dangos poblogrwydd y gwasanaethau hanes teulu a hanes lleol gwerthfawr a ddarperir gan ein llyfrgelloedd.  Yn ogystal â chryfhau ein hunaniaeth, mae ymchwilio i fywydau ein hynafiaid a'n hardaloedd lleol yn ein helpu i ddeall sut mae ein cymunedau wedi datblygu a newid.  Mae hefyd yn ein hatgoffa bod ein hynafiaid wedi byw drwy gyfnodau heriol ac wedi eu goresgyn - neges bwysig yn ystod y cyfnod anodd hwn.” 

Gall unrhyw un sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yn Sir Gaerfyrddin fwynhau'r llyfrgell ddigidol am ddim drwy ddod yn aelod. Yn ogystal ag Ancestry, mae dros 19,000 o gomics a llyfrau i'w lawrlwytho. Gall aelodau hefyd gael mynediad i'r prawf gyrru theori a'r prawf Bywyd yn y DU, lawrlwytho papurau newydd, dysgu iaith newydd, cael mynediad i dros 500 o storïau a gweithgareddau rhyngweithiol i blant, dysgu pwnc newydd, dysgu rhagor am feddalwedd gyfrifiadurol drwy sesiynau tiwtorial ar-lein, a chwilio drwy gannoedd o wyddoniaduron.

Os nad ydych eisoes yn aelod, gallwch ymuno yma tra bod ein llyfrgelloedd ar gau.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'ch llyfrgell ranbarthol:

  • Llanelli - 01554 744327
  • Caerfyrddin - 01267 224824
  • Rhydaman - 01269 598360