Diwrnod Cenedlaethol o Fyfyrdod - 23 Mawrth

252 diwrnod yn ôl

Mae heddiw'n nodi blwyddyn ers dechrau'r cyfyngiadau symud cenedlaethol cyntaf mewn ymateb i bandemig Covid-19.

Bellach, cynhelir Ddiwrnod Cenedlaethol o Fyfyrdod ar 23 Mawrth - cyfle i dalu teyrnged i bawb yr ydym wedi'u colli i Covid-19 ac i dalu teyrnged i bawb sydd wedi gweithio ar y gwasanaethau rheng flaen ac wedi cefnogi ein cymunedau mewn cynifer o ffyrdd dros y 12 mis diwethaf.

Heddiw, bydd baneri'n cael eu hedfan ar hanner y mast ym mhrif adeiladau’r Cyngor yn Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman.

Heno, bydd Neuadd y Sir yng Nghaerfyrddin yn cael ei goleuo'n felyn fel rhan o deyrnged genedlaethol, ac am 12pm bydd staff yn ymuno â'r genedl i gymryd rhan mewn munud o dawelwch i oedi a myfyrio ar brofiad y flwyddyn ddiwethaf.

Mae hwn wedi bod yn brofiad rydym wedi'i rannu, ac yn brofiad y byddwn yn ei gofio mewn gwahanol ffyrdd.

Gallwn gofio'r ysbryd cymunedol rhyfeddol, gallwn gofio ymdrechion eithriadol ein gweithwyr rheng flaen, a gallwn gofio sut y gwnaethom gamu i fyny yn wyneb adfyd.

Rydym yn dechrau ein taith tuag at adferiad, ond mae mwy i'w wneud. Gallwn ddod drwy'r argyfwng hwn drwy barhau i gadw at y rheolau a dilyn y cyngor.

Gadewch i ni barhau i ofalu am ein gilydd a dangos parch, a charedigrwydd.

 

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl ddiweddariadau Covid-19