Enillwyr cystadleuaeth Pythefnos Masnach Deg i ysgolion

16 diwrnod yn ôl

Bydd plant ysgol yn Sir Gaerfyrddin yn gweld eu dyluniadau ar fygiau a gomisiynwyd yn arbennig fel rhan o gystadleuaeth i ddathlu Pythefnos Masnach Deg.

Bob blwyddyn mae Pythefnos Masnach Deg yn rhoi cyfle i bobl ddathlu cyflawniadau Masnach Deg a dysgu mwy am y gwahaniaeth y mae Masnach Deg yn ei wneud.

I ddathlu'r digwyddiad eleni, gwahoddwyd ysgolion yn Sir Gaerfyrddin i greu dyluniadau ar gyfer mwg yn cynnwys eu hoff gynnyrch Masnach Deg.

Dywedodd Polly Seton, Cydgysylltydd Cysylltiadau Rhyngwladol Cyngor Sir Caerfyrddin: "Bu'r syniad yn boblogaidd iawn a chafwyd dros 180 o gynigion ar gyfer y gystadleuaeth gan 21 o ysgolion.

"Roedd gan Grŵp Masnach Deg Sir Gaerfyrddin, a gefnogodd y fenter, y dasg anodd o ddewis y cynigion gorau ond yn y diwedd, cytunodd y grŵp ar enillwyr ar gyfer y categorïau grŵp oedran gwahanol.

"Diolch yn fawr i'r holl athrawon a disgyblion a gymerodd ran."

Yr enillwyr oedd:

  • Cyfnod Sylfaen: Harvey Dennis-Rees, Ysgol Gynradd Dafen (yn y llun).
  • Blwyddyn 3/4: Malen Davies, Ysgol Wirfoddol, Pen-boyr.
  • Blwyddyn 5/6: Charlotte Knott, Ysgol Bro Banw.
  • Blwyddyn 7/8: Sofia Garcia, Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.

Bydd dyluniadau'r plant nawr yn cael eu harddangos ar fygiau a gomisiynwyd yn arbennig a'u rhoi i'r disgyblion buddugol a'u hysgolion fis nesaf.