Gronfa newydd i weithwyr llawrydd

200 diwrnod yn ôl

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cam dau y Gronfa i Weithwyr Llawrydd er mwyn estyn y cymorth sydd ar gael i helpu gweithwyr proffesiynol llawrydd i ymdopi â chanlyniadau economaidd y coronafeirws.

Gall y gronfa hon roi taliadau untro o £2,500 i helpu gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy’n parhau i wynebu heriau ariannol yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill, 2021, a 30 Mawrth, 2021, o ganlyniad i’r pandemig Covid-19.

Mae’r sectorau sy’n gymwys i wneud cais am y grant hwn yn cynnwys:

  • Y Celfyddydau
  • Y Diwydiannau Creadigol
  • Y Celfyddydau a Threftadaeth
  • Digwyddiadau
  • Diwylliant a Threftadaeth

Ein blaenoriaeth ar gyfer cam dau y gronfa i weithwyr llawrydd fydd helpu’r bobl hynny mewn meysydd y mae Covid-19 yn dal i gael cryn effaith arnynt, er enghraifft, pobl yn y sector digwyddiadau, y sector cerddoriaeth a’r sector celfyddydau perfformio.

Nid ar gyfer gweithwyr llawrydd sy'n gweithio ym maes ffilm a theledu, gemau fideo, meddalwedd a diwydiannau adloniant digidol eraill y bwriedir y cymorth hwn gan fod y marchnadoedd hynny bellach yn gweithredu ar eu lefelau arferol neu’n agos at y lefelau hynny.

Fodd bynnag mae’n bosibl y bydd gweithwyr llawrydd â rolau penodol, gan gynnwys rhai ym maes ffilm a theledu (er enghraifft awduron neu gerddorion) yn gallu gwneud cais o hyd os gallant ddangos yr effeithiwyd arnynt o ganlyniad i gyfyngiadau Covid-19.

Os yw pobl wedi llwyddo i barhau i weithio ar yr un lefelau ag a welwyd yn y gorffennol neu’n agos at y lefelau hynny, naill ai ar ôl cael cymorth, neu hebddo, ni ddylent wneud cais.

Mae Cronfa Gweithwyr Llawrydd Llywodraeth Cymru yn agor ganol dydd, ddydd Llun 17 Mai. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm Dydd Mawrth 1 Mehefin.

Gwneud cais

Dyddiad gorffen: 1 Mehefin, 2021