Capsiwl amser Pentywyn

3 diwrnod yn ôl

Os oes gennych gysylltiad arbennig â Phentywyn, naill ai fel preswylydd, perchennog busnes, ymwelydd rheolaidd neu rywun sydd â gwreiddiau yno, gallech chwarae rhan mewn hanes drwy gyfrannu at gapsiwl amser.

Rydym yn gweithio gyda WRW Construction Ltd, Ysgol Llanmilo a'r gymuned leol i greu casgliad o gofnodion sy'n ymwneud â'r amser presennol a fydd yn cael ei gladdu o dan blac fel rhan o'r datblygiad mawr sy'n digwydd ger glan y môr ar hyn o bryd.

Y syniad yw i bob cenhedlaeth gyfrannu rhywbeth a fydd yn creu darlun o'r bobl ac ardal Pentywyn 2021 y gellid ei agor ar ryw bwynt yn y dyfodol pell.

Rydym yn chwilio am gyfraniadau gan gynnwys delweddau o Bentywyn, darnau ysgrifenedig am deuluoedd lleol, erthyglau papur newydd cyfredol, gwybodaeth yn ymwneud â'r pandemig, taflenni busnes, rhestrau prisiau neu fwydlenni, gwybodaeth am glybiau a sefydliadau lleol, neu hyd yn oed jôcs, cerddi neu straeon doniol - defnyddiwch eich dychymyg, a chyfrannwch rywbeth y byddai pobl yn credu sy'n ddiddorol mewn 50 neu 100 mlynedd.

  • Dim gwybodaeth gyfrinachol, eitemau gwerthfawr, bwyd na nwyddau darfodus, nac eitemau peryglus.
  • Gofynnwch am ganiatâd unrhyw un rydych yn ei gynnwys mewn ffotograffau neu straeon, anogwch eich cymuned i ymuno a rhannu syniadau.

Gellir gollwng cyfraniadau (gyda'i gilydd yn ddelfrydol mewn un amlen neu becyn) yn Swyddfa Bost Llanmilo, Morfa Bay Adventure neu The Pit Stop, neu eu postio i: Capsiwl Amser Pentywyn, d/o Datblygu Economaidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP. Mae'n rhaid i gyfraniadau gyrraedd erbyn dydd Llun, 28 Mehefin 2021.

Bydd y capsiwl amser yn cael ei gladdu ym mis Gorffennaf - mwy o fanylion i ddilyn.