Diwrnod agored i ddangos gwelliannau Canolfan Hamdden Castellnewydd

20 diwrnod yn ôl

Cllr Peter Hughes Griffiths, Executive Board Member for Culture Sport and Tourism, and Newcastle Emlyn ward member Cllr Hazel Evans at the new Newcastle Emlyn Leisure Centre gym.

Mae cyfle i drigolion Castellnewydd Emlyn a'r cyffiniau roi cynnig ar y cyfleusterau newydd a gwell sydd yn eu canolfan hamdden leol, wrth i aelodaeth hollgynhwysol newydd gael ei lansio am y tro cyntaf.

Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn datgelu amryw bethau y mae wedi buddsoddi ynddynt yng Nghanolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn fel rhan o ddiwrnod agored am ddim i'r gymuned ddydd Gwener, 23 Gorffennaf.

Gall pobl roi cynnig ar gyfarpar newydd sbon o'r radd flaenaf yn y gampfa, sy'n cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf ac sy'n caniatáu i bobl syrffio'r we, gwylio'r teledu, mewngofnodi i'w cyfrifon cyfryngau cymdeithasol neu wylio fideos YouTube wrth iddynt gadw'n heini.

Bydd y beiciau chwilbedlo newydd yn golygu y gellir cynnal dosbarthiadau chwilbedlo rhithiol ac yng nghwmni hyfforddwr. Hefyd, am y tro cyntaf, gall pobl gymryd rhan mewn dosbarthiadau rhithiol dan arweiniad hyfforddwyr yng nghanolfannau hamdden eraill y sir, oherwydd byddant yn cael eu sgrinio'n fyw i stiwdio ffitrwydd Castellnewydd Emlyn.

Mae gwelliannau wedi cael eu gwneud yn ogystal i'r pwll nofio cymunedol, drwy gyflwyno mesurau arbed ynni i helpu i sicrhau profiad mwy cyffyrddus i'r defnyddiwr, arbed costau rhedeg, a defnyddio llai o garbon.

Am y tro cyntaf, bydd y pwll yn rhan o gynnig aelodaeth Actif y Cyngor, felly gall rhywun gael mynediad i'r gampfa, y pwll a dosbarthiadau ffitrwydd mewn un cynllun misol fforddiadwy.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Rydym yn falch iawn o allu cynnwys y pwll yn ein haelodaeth hollgynhwysol, gan ychwanegu mwy o werth at yr hyn a gaiff ymwelwyr â chanolfan hamdden Castellnewydd Emlyn," meddai. "Rydym wedi defnyddio cyfnod cyfyngiadau Covid-19 fel cyfle i fuddsoddi yn y ganolfan ac i ddod â chyfleusterau a chyfarpar o'r safon uchaf i'r gymuned leol.
“Rydym yn annog pobl i ddod draw i'n diwrnod agored am ddim i gael blas ar beth sydd gyda ni i'w gynnig, ac efallai i ddechrau ar daith iechyd a llesiant newydd.”

Mae'r buddsoddiad yn rhan o ymrwymiad y Cyngor i gefnogi iechyd a llesiant pobl, i annog ffitrwydd, i leihau'r angen i deithio, ac i geisio bod yn garbon sero net.

Mae cyfres o fuddsoddiadau eraill yng Nghastellnewydd Emlyn fel rhan o brosiect 'Deg Tref' y Cyngor, lle caiff adfywio ei dargedu yn y prif drefi marchnad gwledig.

Mae'r diwrnod agored ar 23 Gorffennaf yn agored i bawb yn y gymuned, ac mae gweithgareddau am ddim wedi'u trefnu gydol y dydd.  Rhaid archebu ymlaen llaw.

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfannau hamdden Sir Gaerfyrddin, i ymuno neu gael cyngor am aelodaeth, archebu slotiau i ymweld â’r canolfannau a llawer mwy, ewch i www.actif.cymru a chwiliwch am Chwaraeon a Hamdden Actif ar y cyfryngau cymdeithasol.