Swyddogion penodedig i gefnogi ardaloedd sy'n boblogaidd ymhlith twristiaid

148 diwrnod yn ôl

Mae swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio ochr yn ochr â busnesau a chymunedau mewn ardaloedd sy'n boblogaidd ymhlith twristiaid wrth iddynt groesawu ymwelwyr yn ôl i'r sir.

Mae'r cyngor yn darparu swyddogion diogelwch cymunedol a fydd yn cynnig cyngor i dwristiaid yn unol â rheoliadau coronafeirws a chyfeirio ymwelwyr wrth iddynt gyrraedd a gadael yr ardaloedd drwy gydol yr haf.

Nhw fydd y pwynt cyswllt rhwng y cyngor a'r cyhoedd a byddant yn nodi unrhyw bryderon i sicrhau bod yr ardal yn parhau i fod yn lle diogel i fusnesau, y gymuned ac ymwelwyr.

Bydd y swyddogion yn cynnwys Doc y Gogledd/Parc Dŵr y Sandy, Harbwr Porth Tywyn, Llansteffan, Talacharn a Thraeth Pentywyn yn ystod y cyfnod prysuraf.

Mae gwaith eisoes wedi'i wneud i sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau coronafeirws gan fod disgwyl i nifer uwch o ymwelwyr ddod i'r mannau prydferth poblogaidd nag arfer oherwydd cyngor Llywodraeth Cymru yn erbyn teithio dramor ar gyfer gwyliau'r haf.

Mae biniau ychwanegol eisoes wedi'u gosod i ddelio â'r galw ac mae biniau newydd wedi cael eu gosod yn lle'r hen rai.

Mae mwy o gasgliadau hefyd o wastraff a sbwriel ac mae toiledau cyhoeddus yn cael eu glanhau'n amlach.

Mae arwyddion newydd wedi'u gosod o amgylch y safleoedd i helpu i gyfeirio ymwelwyr drwy'r ardaloedd yn ddiogel.

Bydd pecynnau croesawu cŵn ar gael yn fuan yn yr ardaloedd a fydd yn cynnwys gwybodaeth am leoedd i ymweld â nhw, llety, cysylltiadau milfeddygon brys, bagiau baw a bagiau du.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, sef yr aelod o fwrdd gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros ddiogelu'r cyhoedd: “Bydd y swyddogion yn darparu presenoldeb gweladwy a rhagweithiol yn yr ardaloedd hyn a byddant yn llygaid a chlustiau'r gymuned i sicrhau ein bod yn helpu i gadw pawb yn ddiogel. Rydym am i ymwelwyr deimlo'n gyfforddus a mwynhau eu hunain pan fyddant yn dod i mewn i'r ardaloedd hyn a hefyd i'n busnesau a'n cymunedau deimlo'n ddiogel. Rhaid i bobl sy'n ymweld â'r ardaloedd hyn wneud eu rhan hefyd a chadw pellter cymdeithasol, gwisgo gorchudd pan fydd yn ofynnol oni bai eu bod wedi'u heithrio oherwydd problem iechyd benodol, a diheintio dwylo yn rheolaidd.”

Ariennir y swyddi drwy Lywodraeth Cymru.

 

Llun: Swyddogion diogelwch cymunedol Cyngor Sir Caerfyrddin Paul Staff a Robert Moore gyda Cyng Philip Hughes (canol) aelod o fwrdd gweithredol dros ddiogelu'r cyhoedd.