Taith Prydain yn rhoi Sir Gaerfyrddin ar fap y byd ym maes chwaraeon

15 diwrnod yn ôl

Mae Sir Gaerfyrddin yn ennill bri fel y prif gyrchfan ar gyfer beicio ar ôl cynnal cymal o Daith Prydain am y trydydd tro.

Roedd rhai o feicwyr gorau'r byd yn rasio drwy ardal odidog Dyffryn Tywi mewn prawf amser cyffrous i dimau.

Roedd Mark Cavendish, sef pencampwr y byd, a Wout Van Aert, sef enillydd medal Olympaidd yn Tokyo 2020, ac enillydd cymalau Tour de France chwe gwaith, ymysg y rheiny oedd yn cystadlu, a hynny er llawenydd i'r cannoedd o wylwyr oedd yn sefyll ar hyd y ras oedd yn ymestyn 18.2 o gilometrau o Ffair-fach i Lanarthne.

Dechreuodd y beicwyr y ras yn Ysgol Bro Dinefwr, sy'n ysgol o'r radd flaenaf, a daeth yr ysgol gyfan allan i'w cefnogi. Ar ôl rasio drwy olygfeydd godidog Dyffryn Tywi, fe wnaeth y beicwyr groesi'r llinell derfyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol eiconig Cymru, lle roedd y Tŷ Gwydr Mawr i'w weld yn y cefndir.

Llwyddodd y tîm Ineos Grenadiers o Brydain i ennill y cymal ar ôl ymdrech anorchfygol, gan roi Ethan Hayter o Lundain ar y blaen.

Denodd Sir Gaerfyrddin sylw rhyngwladol gyntaf pan gynhaliodd gymal agoriadol Taith Prydain yn 2018, ac unwaith eto pan ymwelodd Taith y Merched yn 2019.

Dyma'r tro cyntaf i brawf amser i dimau gael ei gynnal yn y sir ac mae'n amlygu'r ffaith bod y sir wedi cadarnhau ei statws fel canolbwynt beicio Cymru.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymrwymo i gefnogi mwy o bobl i fod yn heini ac yn egnïol drwy feicio, wrth hybu twf twristiaeth beicio yn yr economi leol. Â golygfeydd sy'n ysbrydoli, llefydd blasus i gael hoe a llety sy'n addas i feicwyr, mae'r sir yn prysur ddod yn lle perffaith ar gyfer gwyliau beicio.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin:

“Yn sicr, mae Sir Gaerfyrddin yn ennill bri ar y map o ddigwyddiadau beicio gorau'r byd ar ôl cynnal Taith Prydain am y trydydd tro.
“Mae'r digwyddiadau hyn yn golygu bod rhai o feicwyr gorau'r byd wedi rasio drwy Ddyffryn Tywi a hefyd wedi denu sylw miliynau o bobl at ein sir - rydym wrth ein boddau.
“Mae cynnal y ras feicio ar y ffordd hon, sy’n ddigwyddiad mawr, am y trydydd tro yn dangos mai dyma'r lleoliad gorau ar gyfer y gamp hon yng Nghymru.”