Byddwch yn gyfrifol wrth fwynhau'r tân gwyllt

12 diwrnod yn ôl

Rydym yn gweithio gyda Heddlu Dyfed-Powys a Brigâd Dân Canolbarth a Gorllewin Cymru i sicrhau bod pawb yn aros yn ddiogel ar Noson Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. Cofiwch fwynhau tân gwyllt yn ddiogel ac yn gyfrifol, parchu eich cymdogion, diogelu'r GIG a'r gwasanaethau brys.

Dyma rai awgrymiadau defnyddiol i gadw'n ddiogel:

  • Ewch i arddangosfa gyhoeddus sydd wedi'i threfnu yn lle cynnal eich arddangosfa eich hun, yn aml mae'r arddangosfeydd hyn yn llawer mwy trawiadol a mwy diogel
  • Os ydych yn prynu tân gwyllt, prynwch nhw gan fanwerthwr ag enw da sydd wedi'i gofrestru gyda'r awdurdod lleol. Hefyd, sicrhewch fod marc CE arnynt
  • Dylech ystyried eich amgylchoedd ac osgoi prynu tân gwyllt swnllyd, bydd eich manwerthwr yn gallu rhoi cyngor i chi
  • Meddyliwch am lefelau sŵn a natur annisgwyl tân gwyllt sy'n aml yn gallu gadael pobl agored i niwed ac anifeiliaid anwes yn teimlo'n ofnus ac yn bryderus.
  • Rhowch wybod i'ch cymdogion ymlaen llaw os ydych yn bwriadu cynnal eich arddangosfa eich hun er mwyn iddyn nhw wneud y trefniadau angenrheidiol
  • Cadwch eich tân gwyllt ar gyfer 5 Tachwedd