Rhybuddion am y tywydd

2 diwrnod yn ôl

Ffordd ar gau

Bydd yr A484 rhwng Cynwyl Elfed a Bronwydd yn parhau ar gau am y rhan fwyaf o'r wythnos oherwydd y coed sydd wedi disgyn. Mae gwyriadau mewn lle.

Graeanu

Bydd lorïau graeanu yn trin y ffyrdd heno ac yn gynnar yn y bore gan y bydd tymheredd wyneb y ffordd yn is na’r rhewbwynt. Mae perygl o rew ac iâ. Cymerwch ofal ar y ffyrdd.

Gwybodaeth am raeanu  

Coed wedi cwympo

Mae ein criwiau priffyrdd yn delio â 136 o ddigwyddiadau oherwydd bod nifer o goed wedi disgyn ar ein prifyrdd. Mae gwaith yn cael ei flaenoriaethu ar y  brif ffyrdd ond bydd gwaith o glirio yn parhau yfory ar is-ffyrdd y sir. 

Ffordd ar gau

Mae B4299 Meidrim i San Cler ym Mhencoed ar gau oherwydd bod coed wedi cwympo.

Diweddariad Teithio

Mae ein criwiau priffyrdd wedi bod yn brysur yn gweithio trwy gydol y nos a dydd yn delio â digwyddiadau yn ymwneud â'r tywydd. Cymerwch ofal ar y ffyrdd a chadwch lygad am goed a changhennau sydd wedi cwympo.

 

Parc Howard

Oherwydd gwyntoedd cryfion rydym wedi cau Parc Howard yn Llanelli. Byddwn yn monitro trwy gydol y dydd. Cymerwch ofal ar y ffyrdd.

Diweddariad Teithio

Adroddiadau o genllysg ar rai ffyrdd Sir Gaerfyrddin, felly gyrrwch yn ofalus.

 

Storm Arwen - cyhoeddi rhybudd ar gyfer gwynt

Bydd Storm Arwen yn dod â gwyntoedd cryf o’r gogledd-orllewin i Gymru rhwng prynhawn dydd Gwener a nos Sadwrn.

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn ar gyfer gwynt – mae'r rhybudd hwn wedi'i uwchraddio i un oren ar gyfer rhannau gorllewinol o Sir Gaerfyrddin o ganol nos tan 9am fore dydd Sadwrn.

Mae peryg y bydd tarfu ar drafnidiaeth, ac o bosib, cyflenwadau pŵer. Cymerwch fwy o ofal na’r arfer rhag ofn bydd canghennau ac ati ar y ffordd. Byddwn yn parhau i fonitro rhagolygon y tywydd ac yn ymateb fel y bo’r angen.

 

Cyfnodau hir o law trwm

Rydym yn disgwyl cyfnodau hir o law trwm dros y dyddiau nesaf a allai arwain at lifogydd o ran afonydd a dŵr wyneb ac amodau gyrru anodd.

Fel bob amser, mae ein criwiau'n barod a byddant yn ymateb i amodau sy'n newid. Cadwch lygad ar ragolygon y tywydd a chymerwch ofal ychwanegol ar eich teithiau.

 

Rhybudd melyn am law

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn effaith isel am law ddydd Iau a dydd Gwener. Mae’n bosibl y bydd hyn yn achosi llifogydd mewn mannau ac yn tarfu ar deithio. Byddwn yn parhau i gadw llygad ar ragolygon y tywydd ac yn ymateb yn unol â hynny. Cymerwch ofal ar y ffyrdd.

Rhybudd melyn am stormydd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am stormydd bore fory, rhwng 4am a 12pm.

Gallwch ddisgwyl glaw, gwyntoedd cryfion a mellt a tharanau. Cymerwch ofal ar y ffyrdd ac byddwch yn wyliadwrus o'r amodau sy'n newid.

Swyddfa Dywydd rhybuddion am y tywydd

Rhybudd melyn am law

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am law o 5pm heno tan 4am bore yfory. Mae’n bosibl y bydd hyn yn achosi llifogydd mewn mannau ac yn tarfu ar deithio. Gyrrwch yn ofalus.

Ewch i wefan y Swyddfa Dywydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf