Gwaith glanhau yn dilyn Storm Arwen

56 diwrnod yn ôl

Mae ymgyrch lanhau enfawr wedi dechrau ar ôl Storm Arwen a effeithiodd ar Sir Gaerfyrddin dros y penwythnos.

Mae tîm priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi delio â 150 o achosion o goed wedi cwympo - roedd llawer o'r rhain yn cynnwys sawl coeden a choed mawr - a 30 o ddigwyddiadau eraill yn ymwneud â'r tywydd mewn 24 awr yn unig.

Mae'r tîm priffyrdd wedi bod yn gweithio bob awr o'r dydd a'r nos mewn amodau anodd i glirio'r malurion ar ôl y storm a gafodd ei huwchraddio o rybudd melyn i rybudd ambr ar gyfer ymylon gorllewinol Sir Gaerfyrddin ddydd Gwener.

Mae'r cyngor yn parhau i annog pobl i gymryd gofal ychwanegol ar y ffyrdd ac i gadw llygad am falurion tra bod ei griwiau a'i gontractwyr yn parhau â'r gwaith clirio.

Bydd gwaith yn parhau’r wythnos hon gan roi blaenoriaeth i'r prif ffyrdd a gofynnir i bobl ganiatáu amser ychwanegol ar gyfer eu teithiau, gan y bydd nifer o ddargyfeiriadau yn dal i fod ar waith.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros yr Amgylchedd:

“Hoffwn ddiolch i'n staff a'n contractwyr sydd wedi gorfod gweithio yn yr amodau mwyaf erchyll a pheryglus. Mae'r gwaith clirio yn dasg enfawr a bydd gwaith yn parhau’r wythnos hon i sicrhau bod ein ffyrdd yn ddiogel i'w defnyddio. Bydd rhai llwybrau'n cymryd mwy o amser i ailagor gan fod gofyn i gontractwyr arbenigol gael gwared ar rai o'r coed sydd wedi'u difrodi felly gofynnwn i chi fod yn amyneddgar. Byddwn hefyd yn gofyn i bobl roi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau ar-lein lle bynnag y bo modd gan fod ein canolfan gyswllt yn hynod o brysur.”