Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid y Cyngor yng nghanol tref Caerfyrddin

6 diwrnod yn ôl

Mae Hwb gwasanaethau cwsmeriaid Cyngor Caerfyrddin yn symud i Rodfa'r Santes Catrin i wneud defnydd o le yn siop sionc 100% Sir Gâr.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi sicrhau defnydd dros dro o hen uned Debenhams yng nghanol tref Caerfyrddin er mwyn darparu mannau adwerthu am ddim i fusnesau lleol yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Bydd y ddesg dalu a gwasanaethau eraill y Cyngor yn parhau yn Heol Spilman.

Ac er mwyn manteisio ar y lle, mae hefyd yn symud ei dîm gwasanaeth cwsmeriaid yno fel y gall pobl alw heibio a chael cyngor am gymorth a gwasanaethau'r cyngor, casglu bagiau ailgylchu a mwy wrth wneud eu siopa Nadolig.

Mae nifer o fusnesau lleol eisoes wedi ymrwymo i ddefnyddio'r llecyn manwerthu am ddim sy'n cael ei gynnig fel rhan o fenter 100% Sir Gâr y Cyngor, a fydd yn rhoi bywyd newydd i'r uned wag yng nghanol y dref.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole, ei bod yn gwneud synnwyr dod â'r ganolfan gwasanaethau cwsmeriaid i'r dref i'w gwneud yn haws i bobl gael mynediad at wasanaethau'r cyngor yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Rydym yn falch o fod yn gwneud defnydd da o'r uned wag hon ym mhrif ardal siopa canol tref Caerfyrddin," dywedodd. "Mae llawer o fusnesau lleol gwych eisoes wedi cofrestru i ddefnyddio'r lle adwerthu am ddim rydym yn ei gynnig fel siop sionc 100% Sir Gâr.
"Rydym yn gwybod bod yr adeg hon o'r flwyddyn yn gyfnod eithriadol o brysur i bobl, felly roedd yn gwneud synnwyr dod â'n tîm gwasanaethau cwsmeriaid i ganol y dref fel y gall pobl gael cymorth a chefnogaeth gennym heb fynd ymhellach allan o'u ffordd.
“Mae ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid yno i helpu gyda phopeth gan gynnwys cael gafael ar gymorth ariannol, helpu pobl i ddod o hyd i dai addas, gwneud cais am fathodynnau glas, cefnogi pobl ag ailgylchu, a llawer mwy.
"Rydym yn gobeithio y bydd pobl yn galw heibio i gefnogi busnesau lleol wrth iddynt wneud eu siopa Nadolig, ac, yn cael cymorth a chefnogaeth ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar yr un pryd os oes angen arnynt."

Mae rhai llefydd ar ôl ar gyfer siop sionc 100% Sir Gâr - e-bostiwch 100Carmarthenshire@sirgar.gov.uk am ragor o wybodaeth. Mae'r llefydd am ddim ond dim ond hyn a hyn sydd ar gael, felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Mae gwasanaethau cwsmeriaid Cyngor Sir Caerfyrddin hefyd ar gael ar-lein 24 awr y dydd a thros y ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8.30am a 6pm ar 01267 234567.