Taliadau Tanwydd Gaeaf

14 diwrnod yn ôl

Bydd pobl sy'n cael credyd cynhwysol neu fudd-daliadau oedran gweithio eraill yn cael cynnig taliad unwaith yn unig o £100 y gaeaf hwn i helpu i dalu biliau tanwydd.

Bydd y cynllun, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, ar gael i aelwydydd lle y mae o leiaf un person ar fudd-dal oedran gweithio sy’n seiliedig ar brawf modd ac yn gyfrifol am dalu biliau ynni'r eiddo.

Mae'n rhaid i hawlwyr fod wedi bod yn hawlio unrhyw un o'r budd-daliadau hyn rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Lwfans cyflogaeth a chymorth
  • Credyd Cynhwysol
  • Credydau Treth Gwaith

Ni fydd y gronfa'n mynd yn fyw tan ganol mis Rhagfyr pan fydd y rhai sy'n gymwys yn cael llythyr ac yn cael eu gwahodd i gyflwyno hawliad ar ein gwefan - bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhannu'n agosach at yr amser.

Ni fydd y taliad yn effeithio ar fudd-daliadau eraill ac ni thynnir treth.

Mae hwn yn gynllun ar wahân i'r taliadau tanwydd gaeaf i bensiynwyr sy'n cael ei gynnig gan Lywodraeth y DU.