Cyngor yn lansio rhaglen i raddedigion ar gyfer 2022

10 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn chwilio ar hyn o bryd am fyfyrwyr talentog sydd wedi gorffen eu cyfnod yn y brifysgol i ymuno â'r rhaglen lwyddiannus ar gyfer graddedigion yn 2022.

Mae'r cynllun dwy flynedd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous sy'n cyfuno profiad yn y gwaith, hyfforddiant mewnol, a chymhwyster ôl-raddedig sy’n gam cyntaf rhagorol tuag at gyflawni nodau gyrfaol.

Mae'r cyfleoedd sydd ar gael yn cynnwys Swyddog Perfformiad, Swyddog Polisi a Phartneriaeth, Cynorthwyydd Llywodraethu Gwybodaeth a Swyddog Dealltwriaeth Data.

Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais