Aelod annibynnol Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

12 diwrnod yn ôl

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio fel aelod annibynnol.

Mae'r pwyllgor yn rhoi sicrwydd ynghylch ein prosesau rheoli risg, rheoli a pherfformiad, ymdrin â chwynion a chywirdeb ein prosesau adrodd a llywodraethu ariannol. 

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â diddordeb a gwybodaeth am reoli arian, risg a pherfformiad, archwilio a chyfrifyddu, i ymuno fel 'person lleyg' am gyfnod o bum mlynedd.

Rhagor o fanylion