Dangos cynhyrchiad Sky Cinema a ffilmiwyd yn Sir Gaerfyrddin

12 diwrnod yn ôl

Save the Cinema - Cynhyrchydd Matt Williams from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi sicrhau bod ffilm wreiddiol gan Sky Cinema o'r enw Save The Cinema yn cael ei dangos am bythefnos yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin - sef yr union le sydd dan sylw yn y ffilm.

Golygai cyfyngiadau Covid-19 Llywodraeth Cymru y bu'n rhaid rhoi'r gorau i'r cynlluniau i gynnal premiere y ffilm yng Nghaerfyrddin, ond ers hynny mae'r Cyngor wedi prynu offer arbenigol fel bod pobl yn gallu gwylio'r ffilm yn yr union fan y cafodd ei ffilmio yn ystod 2021.

Mae'r ffilm yn seiliedig ar stori wir a ysbrydolwyd gan fywyd y triniwr gwallt o Gaerfyrddin, Liz Evans, a aeth ati i gysylltu â Hollywood i achub ei sinema leol.

Samantha Morton (sydd wedi ennill Golden Globe) sy'n chwarae rhan y prif gymeriad, ac ymhlith y sêr eraill yn y ffilm y mae Jonathan Pryce (sydd wedi cael ei enwebu am Oscar), Tom Felton a oedd yn y ffilmiau Harry Potter, a Keith Allen. Dechreuodd y gwaith ffilmio y llynedd, a chafodd rhannau o'r dref eu trawsnewid i edrych fel dechrau'r 1990au.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn gweithio'n agos gyda Sky Cinema drwy gydol y cynhyrchiad, gan roi cefnogaeth wrth i rai o'r prif olygfeydd gael eu ffilmio yn Y Lyric, ar strydoedd Caerfyrddin, yn swyddfeydd y Cyngor yn Rhydaman, ac mewn rhannau eraill o'r sir megis Talacharn a Llandeilo.

Mae'r ffilm wedi rhoi hwb o tua £750,000 i'r economi leol yn barod, ac mae disgwyl y bydd hynny'n cynyddu yn ystod y misoedd nesaf.

Cefnogi ffilmio yn Sir Gaerfyrddin yw un o brif nodau'r Cyngor, gan fod hynny'n denu cymaint o arian i'r sir.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor:

Roeddem yn hynod falch o allu cynnal cynhyrchiad y ffilm wych hon yn gynharach eleni, gyda golygfeydd yn cael eu ffilmio yng Nghaerfyrddin, Rhydaman, Talacharn a Llandeilo. A nawr mae gallu ei dangos yn y man lle cafodd ei ffilmio yn coroni'r cyfan. Mae Sir Gaerfyrddin wedi dangos dro ar ôl tro ei bod yn gyrchfan ddymunol i'r cyfryngau, gan ennill enw da fel lleoliad ffilmio ar gyfer dramâu a ffilmiau o bwys, a bellach mae Sir Gâr wedi bod yn gartref i nifer o gynyrchiadau llwyddiannus. Mae denu cynyrchiadau cenedlaethol a rhyngwladol fel hyn yn cael effaith fawr ar dwf ein heconomi ac yn sicrhau bod ein cymunedau ar eu hennill.”

Gellir archebu tocynnau ar gyfer dangosiadau yn Y Lyric o Ionawr 14-30 drwy fynd i www.theatrausirgar.co.uk Gellir archebu lle ar gyfer grwpiau o chwech ar y mwyaf, a chedwir pellter cymdeithasol rhwng seddi. Bydd angen pas covid.

Mae'r ffilm hefyd yn cael ei dangos ar Sky Cinema o ddydd Gwener, Ionawr 14.