• Hepgor gwe-lywio
  • English

Cyfraith newydd ynghylch clustogau uwch heb gefn

Mae cyfraith newydd ynghylch clustogau ceir uwch heb gefn yn dod i rym ar 1 Mawrth.
Bydd yn golygu na chaniateir i wneuthurwyr gyflwyno modelau newydd o glustogau uwch heb gefn i blant sy'n fyrrach na 125cm neu sy'n pwyso llai na 22kg.

Nid yw'r rheolau newydd yn effeithio ar y clustogau uwch presennol ac nid yw'n golygu eu bod yn anniogel neu'n anghyfreithlon.

Felly os oes gennych glustog uwch a'i bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau R44 presennol, ni fyddwch yn torri'r gyfraith os ydych yn parhau i'w defnyddio.

Mae'r newid i'r safonau technegol yn golygu bod yr amrywiaeth o glustogau sydd ar gael ar y farchnad yn fwy addas i blant iau.

Gall tîm diogelwch ffyrdd y Cyngor helpu pobl os ydynt wedi drysu ynghylch y rheolau newydd a gall hefyd gynnig gwasanaeth archwilio seddi ceir i blant yn rhad ac am ddim.

Yn ystod wythnos hanner tymor bydd y tîm yng Ngorsaf Dân y Tymbl ddydd Mercher 22 Chwefror rhwng 1pm a 4pm ac yng Ngorsaf Dân Castellnewydd Emlyn ddydd Gwener 24 Chwefror rhwng 11am a 3pm i gynnig gwasanaeth archwilio seddi ceir i blant yn rhad ac am ddim felly os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y rheolau newydd neu os ydych am wirio a yw eich sedd car wedi'i gosod yn gywir, ewch i weld y tîm.

Mae'r tîm hefyd wedi creu'r fideo byr hwn i esbonio'r newid.

Y dewis mwyaf diogel yw bod eich plentyn yn eistedd ar glustog uwch â chefn uchel cyhyd â phosibl.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Er bod yr hen reolau yn caniatáu i blant ifanc iawn eistedd ar glustog uwch heb gefn, byddem bob amser yn argymell bod plant yn defnyddio clustog uwch â chefn uchel hyd nes eu bod yn 135cm o daldra neu o leiaf 12 oed.

"Y rheswm dros hynny yw oherwydd bod clustogau â chefn uchel yn perfformio cymaint yn well mewn profion damwain car na chlustogau heb gefn.

"Os ydych yn ansicr ynghylch y sedd car gywir i'ch plentyn cysylltwch â'n tîm diogelwch ffyrdd sy'n gallu cynnig canllawiau a chyngor ac sydd hefyd yn gallu gwirio a yw sedd car eich plentyn wedi cael ei gosod yn iawn."

Os ydych yn prynu clustog uwch newydd o fis Mawrth mae'n bosibl y gofynnir ichi gadarnhau pwysau a thaldra eich plentyn.

Bydd cyfyngiadau o ran pwysau a thaldra yn cael eu nodi ar seddi newydd.

 

Seddi Ceir i Blant from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 13/02/2017 (11:22)