• Hepgor gwe-lywio
  • English

Casglu biniau dros y Pasg

Mae trigolion y sir yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i'r casgliadau biniau dros gyfnod y Pasg.

O ddydd Gwener, 14 Ebrill tan ddydd Gwener, 21 Ebrill, bydd casgliadau'n digwydd un diwrnod yn hwyrach na'r arfer. Er enghraifft os yw eich casgliad i fod ar ddydd Gwener, ni fydd yn digwydd tan ddydd Sadwrn, ac yn y blaen.

Yn ogystal mae'r newidiadau hyn yn effeithio ar gwsmeriaid gwastraff gardd a gwastraff masnach.

Cofiwch ailgylchu drwy ddefnyddio eich bagiau glas - amcangyfrifir bod 90 miliwn o wyau Pasg yn cael eu prynu ym Mhrydain bob blwyddyn, sy'n cyfateb i lawer iawn o gardbord a deunyddiau pecynnu plastig!

Ac os ydych chi'n bwriadu coginio cinio mawr ar gyfer yr holl deulu dros y Pasg, cofiwch sicrhau eich bod yn compostio eich pilion llysiau neu sicrhau eu bod nhw'n mynd i'ch bin bwyd, sy'n cael ei gasglu'n wythnosol, ynghyd ag unrhyw sbarion.

Bydd y canolfannau ailgylchu i gyd, sef Trostre (Llanelli), Wernddu (Rhydaman), Nant-y-caws (Caerfyrddin) a Hendy-gwyn ar Daf ar agor fel arfer dros gyfnod y Pasg.

 

Diweddarwyd y Dudalen ar: 31/03/2017 (12:47)