• Hepgor gwe-lywio
  • English

Bydd Technoleg Ddigidol yn newid eich busnes!

Bydd Cyngor Sir Gar yn rhedeg “Digilab”, a fydd yn arddangos adnoddau digidol newydd ar gyfer busnesau, yn cael ei gynnal yn Yr Atom, 16-18 Heol y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BN ar 27 Ebrill 2017 8-10 yn y bore. Darperir brecwast.

Mae’r Digilab wedi’i gynllunio i gynorthwyo busnesau lleol, yn unol â chanfyddiadau Adroddiad y Stryd Fawr Ddigidol 2020

Bydd y Digilab yn cynnwys y canlynol:

  • Adnoddau datblygu digidol am ddim i fusnesau ac “Archwiliad Iechyd Digidol”.
  • Arddangosiad a gweithgaredd ymarferol gydag offer a meddalwedd ddigidol newydd
  • Cysylltiadau ag adnoddau cymorth i fusnesau a chyfleoedd rhwydweithio
  • Bydd y digwyddiad lansio yn cael ei hwyluso gan Gydgysylltydd Digidol Sir Gaerfyrddin a Band Eang Cyflym Iawn Cymru. Mae cyfres o ddigwyddiadau digidol wedi’u cynllunio ar draws Sir Gaerfyrddin dros y 12 mis nesaf.

 

Diweddarwyd y Dudalen ar: 20/04/2017 (08:25)