• Hepgor gwe-lywio
  • English

Ymestyn oriau agor ar gyfer Taith y Llewod

Shutterstock.com

Mae landlordiaid sy'n bwriadu ymestyn eu horiau agor ar gyfer Taith y Llewod yn cael eu cynghori i fynd ati ar unwaith cyn y dyddiad cau.

Wrth i'r bois mewn coch baratoi i fynd i Seland Newydd, mae swyddogion trwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin hefyd yn paratoi ar gyfer delio â chynnydd mewn Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro gan dafarnau a bwytai sydd eisiau agor yn gynnar ar gyfer rheiny sy'n dilyn rygbi.

Mae gemau'r Llewod yn dechrau am 8.35am (GMT) ac i nifer o ddeiliaid trwyddedau, mae hynny'n golygu bod yn rhaid iddynt wneud cais am ymestyn eu horiau agor a chais am Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro - proses sy'n cymryd hyd at 10 diwrnod gwaith.

Felly gan fod y gêm gyntaf ar 3 Mehefin, diwrnodau yn unig sydd ar ôl i landlordiaid gyflwyno eu ceisiadau.

Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro yw dydd Iau, 18 Mai yn sgil y Gŵyl Banc sydd rhwng nawr a dechrau'r daith.

Cynghorir deiliaid trwyddedau i ymweld â'r adain drwyddedu ar wefan y Cyngor i gael gwybodaeth a chyngor ac fe'u hanogir i gwblhau'r broses ar-lein sy'n gyflymach ac yn haws.

Dywedodd Sue Watts, Rheolwr Iechyd yr Amgylchedd: “Mae'r amser yn prinhau ar gyfer deiliaid trwyddedau sy'n dymuno cynnal digwyddiadau y tu allan i'w horiau arferol ar gyfer Taith y Llewod. Mae arnom angen o leiaf 10 diwrnod gwaith clir ar gyfer prosesu ceisiadau am Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro yn sgil yr archwiliadau sydd angen i ni eu gwneud cyn caniatáu trwydded.

“Nid ydym yn dymuno i bobl golli allan felly rydym annog deiliaid trwyddedau i wneud cais cyn dydd Iau, 18 Mai."

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch SCHLicensing@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 16/05/2017 (15:09)