• Hepgor gwe-lywio
  • English

Ymgynghoriad Oriel Myrddin

Mae aelodau o'r cyhoedd yn cael cyfle i roi eu barn ynghylch datblygiadau yn Oriel Myrddin, Caerfyrddin.

Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio gydag Oriel Myrddin ar gais i Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer Grant Cyllid Cyfalaf.  Os bydd y cais yn llwyddiannus, bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i adnewyddu ac ailfodelu'r Oriel.

Byddai'r gwaith hwn yn cynnwys adeiladu estyniad ar Heol y Brenin, gwella'r Oriel a chreu mwy o le arddangos.

Bydd y gwaith ailfodelu yn cynnwys lle aml-ddefnydd estynedig ar gyfer gweithgareddau creadigol ac addysg, lleoedd mewn stiwdio ar gyfer y gymuned ac artistiaid, caffi a siop.

Er mwyn cefnogi'r cais am gyllid, cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus yn Oriel Myrddin rhwng 22 a 27 Mai rhwng 10am a 5pm.

Yn ogystal mae ffurflen adborth ar-lein neu bydd copïau o'r arolwg ar gael yn yr Oriel yn ystod yr ymgynghoriad.

 

Diweddarwyd y Dudalen ar: 17/05/2017 (11:25)