• Hepgor gwe-lywio
  • English

Her prif weithredwr Frenhinol Cymru

Mae her chwedlonol wedi'i rhoi i Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, ac Aled Jones, ei gynorthwyydd, i ddathlu'r ffaith mai Sir Gaerfyrddin yw'r sir nawdd yn y sioe eleni.

Ddydd Sadwrn 17 Mehefin byddant yn mynd ati i ddringo naw castell yn Sir Gaerfyrddin a thynnu hun-lun yn y man uchaf a ganiateir ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol.

Fel rhan o'r her, sy'n cael ei threfnu gan Bwyllgor Codi Arian CAFC Sir Gaerfyrddin, byddant yn ymweld â chestyll Talacharn, Llansteffan, Cydweli, Caerfyrddin, Castellnewydd Emlyn, Dryslwyn, Dinefwr, Llanymddyfri a Charreg Cennen.

Maen nhw hefyd wedi cael eu herio i gerdded 7km ar hyd Llwybr Arfordir Cymru rhwng Sanclêr a Thalacharn, padlo cwryglau ar afon Tywi a gyrru hen dractor ger Castell Carreg Cennen.

Bydd y daith gerdded rhwng Sanclêr a Thalacharn yn dechrau am 9am a dyma rai amseroedd bras - Castell Talacharn 10am, Castell Llansteffan 10.30am, Castell Cydweli 11.30am, Castell Caerfyrddin 12.30pm, ar ôl padlo cwryglau ar afon Tywi, Castell Castellnewydd Emlyn 1.45pm, Castell Dryslwyn 2.45pm, Castell Dinefwr 3.45pm, Castell Carreg Cennen 4.45pm a gorffen yng Nghastell Llanymddyfri am 6pm.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Fel rhan o'r 'Flwyddyn Chwedlau' mae'r her hon yn ffordd wych o arddangos y llu o fythau a chwedlau sydd gan Sir Gaerfyrddin i’w cynnig.

“Rydym yn annog pobl i ddod i'r lleoliadau hyn ar y diwrnod i ddangos eu cefnogaeth i'r her hon.”

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau codi arian Sir Gaerfyrddin - Sir Nawdd 2017 ar y tudalennau Facebook a Twitter: Carmarthenshire 2017 rwas feature county / @Carms2017SirGar

Diweddarwyd y Dudalen ar: 13/06/2017 (10:38)