• Hepgor gwe-lywio
  • English

Cyfle i fod yn greadigol yn Llyfrgell Rhydaman

Edrych dros ystafell Makerspace newydd Llyfrgell Rhydaman. Yn y llun, o'r chwith: Mark jewell, rheolwr gwasanaethau llyfrgell Cyngor Sir Caerfyrdddin; y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, aelod o'r bwrdd gweithredol dros ddiwylliant, chwaraeon a thwristiaeth; Janet Lewis, rheolwr cwsmer a gweithredu; ac Ian Jones, pennaeth hamdden.

Bydd Llyfrgell Rhydaman yn medru annog pobl i fod yn greadigol diolch i brosiect i greu ystafell Makerspace newydd.

Bydd y prosiect newydd yn cynyddu'r ystod o weithgareddau sydd ar gael i raddau helaeth a'i fwriad yw denu pobl nad ydynt yn draddodiadol wedi defnyddio'r llyfrgell.

Mae'r gwaith cychwynnol o drawsnewid yr hen storfa lyfrau yn Llyfrgell Rhydaman wedi ei gwblhau wrth baratoi ar gyfer datblygu a chyflwyno Makerspace fel rhan o wasanaethau'r llyfrgell.

Bydd y prosiect Makerspace yn dwyn yr enw Y Stordy Creadigol (neu The Creative Store yn Saesneg).

Cydweithiodd Gwasanaethau Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin gyda Cymunedau yn Gyntaf a Splat Cymru i greu'r llecyn hwn sy'n ffrwydrol yr olwg yn adeilad y llyfrgell yn Rhydaman.

Ariannwyd cam cyntaf y prosiect hwn yn llawn gan Cymunedau yn Gyntaf ac mae'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd wedi sicrhau cyllid o £72,454 gan Lywodraeth Cymru i gyflawni'r prosiect sydd i fod i gael ei gwblhau erbyn gwanwyn 2018.

Dymuna'r gwasanaeth llyfrgelloedd gynyddu ei ystod eang o weithgareddau drwy gyflwyno gwasanaethau tebyg i Makerspace a fydd yn ysbrydoli creadigrwydd ac arloesedd, y cyntaf o'i fath yng Nghymru. Ei nod yw annog pobl newydd i ymweld â'r llyfrgell, gan gyfuno gwasanaethau craidd traddodiadol â rhai newydd.

Pwrpas y prosiect cyffrous hwn yw creu mannau dysgu cydweithredol sy'n annog arloesedd a dylunio cynnyrch lle gall pobl ddod at ei gilydd i greu, rannu adnoddau a gwybodaeth, gweithio ar brosiectau, rhwydweithio ac adeiladu. Ei nod yw esgor ar don newydd o greadigrwydd, datrys problemau ac entrepreneuriaeth.

Gallai'r math o dechnoleg sydd ar gael wrth lansio Makerspace gynnwys argraffwyr 3D a modelu 3D; caledwedd a meddalwedd trosi camerâu, VHS a DVD; bythau recordio sain a golygu, bysellfwrdd 'midi', cymysgwyr sain, offer DJ, meicroffonau; bythau recordio fideos/delweddau a golygu; cyfrifiaduron â meddalwedd recordio a golygu; cyfrifiaduron â meddalwedd ar gyfer codio rhaglenni symudol; gemau; rhaglenni meddalwedd; cronfeydd data; sgriniau gwyrdd ar gyfer cynhyrchu fideos; goleuadau symudol; rhaglenni LEGO Mindstorm; sgriniau rhyngweithiol; clustffonau Rhith Wirionedd; Google Glass; dyfeisiau symudol (llechi a ffonau); dyfeisiau chwarae gemau (consolau a chyfrifiaduron); camerâu digidol a recordwyr fideo; dyfeisiau dilyn trywydd ffitrwydd; offer digido; dyfeisiau, ceir, robotiaid a dronau rheolaeth o bell. Caiff ei gefnogi gan ddosbarthiadau a darlithoedd mewn meysydd megis cyfryngau digidol a chyfryngau newydd gyda phartneriaid technoleg lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae'r ystafell Makerspace yn ardderchog a lliwgar ac edrychaf ymlaen at weld y prosiect yn cael ei gwblhau a gweld pobl yn mwynhau'r cyfleusterau."

Diweddarwyd y Dudalen ar: 13/07/2017 (11:48)