• Hepgor gwe-lywio
  • English

Dewch o hyd i hwyl ac antur yn Sioe Frenhinol Cymru

Gall ymwelwyr â Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni ddod o hyd i hwyl ac antur ym mhabell fawr Sir Gaerfyrddin.

Gan mai Sir Gaerfyrddin yw'r sir nawdd eleni, rydym yn trefnu ystod o weithgareddau, adloniant, newyddion a gwybodaeth drwy gydol y digwyddiad.

Bydd gan y cyngor sir babell fawr ar Rodfa D, a bydd rhywbeth gwahanol i'w gynnig ar bob diwrnod y sioe.

Ynghyd â lansio datblygiad gwahanol bob dydd, bydd amrywiaeth o weithgareddau'n cael eu cynnal yn y babell fawr.

Maent yn cynnwys Toddlebikes; arddangosfeydd; golff giamocs; fframiau hunlun; dawnsio clocsio; celf a chrefftau; trefnu blodau;

Mae atyniadau technolegol o'r math diweddaraf yn cynnwys robotiaid o'r Fargen Ddinesig Bae Abertawe a chlustffonau rhith wirionedd i gael profiad o'r datblygiadau yn y sir.

Ceir hefyd ymweliadau gan gymeriadau o raglenni i blant S4C a masgotiaid Actif, ynghyd â sioe theatr un-dyn a fydd yn portreadu'r Arglwydd Rhys a oedd yn rheoli dros deyrnas y Deheubarth yn Ne Cymru rhwng 1155 a 1197, er mwyn hyrwyddo'r Flwyddyn Chwedlau.    

Bydd Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru yn cael ei chynnal ar 24 - 27 Gorffennaf ym maes y sioe, Llanelwedd. Yn ogystal â'r cystadlaethau da byw, mae gan y sioe rywbeth at ddant pawb â'i hamrywiaeth eang o weithgareddau gan gynnwys coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, siopa, bwyd a diod a rhaglen 12 awr o adloniant, atyniadau ac arddangosiadau bob dydd.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: "Mae Sioe Frenhinol Amaethyddol Cymru yn ddigwyddiad blynyddol mawreddog ac rydym wrth ein boddau o fod yn sir nawdd eleni.

"Byddwn yn dathlu ac yn arddangos datblygiadau a gwasanaethau Sir Gaerfyrddin gan gynnwys Llwybr Beicio Dyffryn Tywi, y Flwyddyn Chwedlau a llawer mwy.

“Dewch i ymweld â ni ar Rodfa D i gael adloniant, gweithgareddau, newyddion a gwybodaeth!”

Diweddarwyd y Dudalen ar: 17/07/2017 (14:29)