• Hepgor gwe-lywio
  • English

Cyfleoedd gyrfa gyda'r cyngor

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnig dwsinau o gyfleoedd gyrfa ar ffurf prentisiaethau ac i hyfforddeion graddedig.

Mae'r rhaglen yn dechrau'r wythnos hon drwy gynnig pum prentisiaeth a thair swydd ar gyfer hyfforddeion graddedig ym maes rheoli prosiectau, gweinyddu busnes a chyllid.

Mae pedair o'r swyddi prentisiaeth ym maes gweinyddu busnes yn yr adran Addysg a Phlant, ac mae'r un arall ym maes cyllid yn y tîm Dysgu a Datblygu.

Mae'r swyddi sy'n cael eu cynnig i hyfforddeion graddedig o fewn y gyfarwyddiaeth cymunedau yn y Gwasanaethau Tai a Diogelu'r Cyhoedd, y Gwasanaethau Hamdden a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu.

Mae nifer o gyfleoedd gyrfa eraill yn cael eu cynnig dros yr wythnosau sydd i ddod mewn adrannau sy'n cynnwys yr Amgylchedd, y Prif Weithredwr ac Adnoddau Dynol.

Bydd cyfleoedd gyrfa ar gyfer hyfforddeion graddedig yn cynnwys rôl rheoli prosiectau yn y Gwasanaethau Hamdden, swydd i unigolyn â gradd mewn busnes yn y Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, ynghyd â swydd i bensaer graddedig a chyfrifydd graddedig.  Bydd y swyddi hyn ar gyfer cyfnod o ddwy flynedd, a byddant yn dilyn cwrs ôl-raddedig proffesiynol.

Maent yn rhan o raglen Barod am Waith y cyngor, sydd yn ei seithfed blwyddyn bellach, a'i nod yw cynnig gwaith i bobl leol yn Sir Gaerfyrddin.

Ers lansio'r rhaglen, mae'r cyngor wedi recriwtio 50 o brentisiaid a 21 o raddedigion ac mae nifer ohonynt wedi mynd ymlaen i gael gwaith yn yr Awdurdod ei hun.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau Dynol: "Lluniwyd y rhaglen Barod am Waith er mwyn helpu pobl i gael profiad gwaith gwerthfawr, i ddatblygu sgiliau yn y gweithle ynghyd â gweithio tuag at gymwysterau galwedigaethol a phroffesiynol cydnabyddedig a chael cipolwg ar yrfaoedd ym myd llywodraeth leol.

"Gall gyrfa ym maes llywodraeth leol fod yn amrywiol tu hwnt a rhoi llawer o foddhad a thros yr wythnosau nesaf, bydd ystod amrywiol o swyddi prentisiaeth a graddedig yn cael eu cynnig a fydd yn rhoi'r cyfle i weithio mewn adrannau ar draws y cyngor cyfan."

Bydd ymgeiswyr buddugol ar gyfer y prentisiaethau'n cael eu cyflogi am gyfnod penodol o hyd at ddwy flynedd a byddant yn elwa ar ystod o gyfleoedd dysgu sy'n seiliedig ar waith yn ogystal â manteisio ar ddysgu a datblygu corfforaethol. 

Ychwanegodd y Cynghorydd Stephens: “Credwn drwy ddatblygu cyfleoedd am brentisiaethau a chyfleoedd i raddedigion y gall pobl ddysgu a datblygu drwy'r llwybrau hyn i chwarae rôl allweddol wrth ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel a chyfrannu at ddyfodol Sir Gaerfyrddin.”

  • Bydd rhagor o wybodaeth a manylion ynghylch sut i wneud cais ar gael o'r wythnos hon ymlaen ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin, www.sirgar.gov.uk 

 


 

Graduate Cymraeg from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 09/08/2017 (14:44)