• Hepgor gwe-lywio
  • English

Siop a stondin gwag ym Marchnad Caerfyrddin

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol siop dan do IS1C a stondin 57 sydd y tu mewn i Neuadd y Farchnad, Caerfyrddin. 

Mae gan y siop fan adwerthu oddeutu 18 metr sgwâr ac mae'r stondin yn 5.6 metr sgwâr ac yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddibenion.

Er mwyn cynnal marchnad amrywiol ni fydd ceisiadau'n cael eu hystyried ar gyfer defnyddiau sydd eisoes ar gael yn helaeth yn y farchnad.

Yn ogystal â'r defnydd arfaethedig, rhoddir ystyriaeth hefyd i dendrau ar sail y rhent a ffactorau eraill.

I gael rhagor o wybodaeth a ffurflenni tendro cysylltwch â Swyddfa'r Farchnad drwy ffonio 01267 228841 neu drwy e-bostio marchnadoedd@sirgar.gov.uk. Mae'n rhaid dychwelyd y ffurflenni yn yr amlenni swyddogol erbyn canol dydd, ddydd Mawrth, 29 Awst. Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor i ddewis y tendr uchaf, nac unrhyw dendr a gyflwynir.

 

 

 

 

Diweddarwyd y Dudalen ar: 09/08/2017 (11:40)