• Hepgor gwe-lywio
  • English

Mwy o bobl yn elwa o apêl y Nadolig

Gallwch helpu i godi gwên ar lawer mwy o wynebau y Nadolig hwn trwy roi anrhegion neu fwyd i bobl sy'n llai ffodus ledled y Sir.

Dyna beth y mae'r Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ymgysylltu Cymunedol, yn ei ofyn i chi, wrth iddo lansio Apêl Teganau a Hamper y Cyngor.

Ar gyfer y seithfed apêl flynyddol, gofynnir i breswylwyr ledled y Sir i helpu'r rhai sydd mewn angen trwy roi anrhegion newydd neu eitemau bwyd y Nadolig hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Campbell mai'r nod yw rhoi anrhegion i gannoedd o fechgyn a merched, o blant newydd-anedig hyd at rai 16 mlwydd oed, sy'n dod o deuluoedd na allant fforddio prynu bwyd, anrhegion neu deganau i'w plant.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, Dirprwy Arweinydd y Cyngor, fod yr Apêl Teganau a Hamper yn tyfu mewn maint bob blwyddyn. Y llynedd, rhoddwyd anrhegion i 662 o blant a phobl ifanc yn ogystal â 257 o hamperi bwyd mewn apêl enfawr.

"Mae hyn i gyd yn bosibl oherwydd haelioni ein preswylwyr ledled y Sir sy'n rhoi anrhegion newydd a phriodol i fabanod, plant a phobl ifanc yn eu harddegau."

Dyma beth ddywedodd y Cynghorydd Stephens wrth y Cyngor Llawn am lansio Apêl 2017: "Rydym i gyd yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi bod y Nadolig yn amser i roi anrhegion a'u cael. Yn anffodus mae yna deuluoedd sy'n wynebu adegau anodd, a weithiau maent yn mynd i ddyled er mwyn rhoi anrhegion i'w plant.

"Mae gennym dîm bach sy'n gweithio'n galed i sicrhau bod y rhai sy'n derbyn anrhegion yn gymwys ac mewn angen priodol. O gasglu i storio a lapio, mae'r cyfan yn gamp enfawr.

"Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i fusnesau am eu haelioni a'u cefnogaeth, yn enwedig Nolan, sydd wedi caniatáu i'r apêl gael ei chynnal ar eu safle yn Nhre Ioan."

Mae yna fannau casglu ar gyfer anrhegion ar draws Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys Neuadd y Sir, Caerfyrddin; Tŷ Elwyn, Llanelli a Neuadd y Dref, Rhydaman.

 

Cyng. Mair Stephens from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

 

Cyng. Cefin Campbell from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 27/10/2017 (15:25)