• Hepgor gwe-lywio
  • English

Campweithiau Coll

Mae rhaglen Britain's Lost Masterpieces ar BBC4 yn rhoi sylw i ddirgelwch yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin yr wythnos hon.

Mae'r rhaglen yn disgrifio'r Amgueddfa fel darn o hanes ynddo ei hun sydd wedi bod mewn defnydd parhaus ers y 13eg ganrif. Roedd hi'n Balas yr Esgob ar un adeg a dyma lle cafodd y Beibl ei gyfieithu i'r Gymraeg am y tro cyntaf.

Ond a allai hefyd fod yn gartref i achosion dirgel o gam-adnabod ac i ddau baentiad coll o gyfnod Brenin Siarl II?

Mae Dr Bendor Grosvenor ac Emma Dabiri yn teithio i Sir Gaerfyrddin er mwyn ymchwilio i ddau bortread diddorol o ddyn pwysig lleol a'i wraig, yr Iarll ar Iarlles Carbery, a gafodd, o bosibl, eu paentio gan Syr Peter Lely, sef arlunydd gwych o'r 17eg ganrif.

Mae Bendor yn amau bod un o'r portreadau wedi'i baentio gan rywun arall. A allai'r portread coll o'r Iarlles fod yn waith yr arlunydd benyw masnachol llwyddiannus cyntaf ym Mhrydain, Mary Beale?

Yn y cyfamser, mae Emma, y cyd-gyflwynydd, yn olrhain sut y gwnaeth yr Iarll oroesi Rhyfel Cartref Lloegr, sut y cafodd Mary Beale ei thynnu allan o'r llyfrau hanes, ac yn darganfod sut y gwnaeth Merched Beca ymosod ar Gaerfyrddin.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Dylai'r rhaglen hon fod yn ddiddorol iawn am ei bod yn bwrw goleuni newydd ar rai o gyfoeth a thrysorau Amgueddfa Sir Gaerfyrddin."

Bydd Britain's Lost Masterpieces yn cael ei ddarlledu ar BBC4 am 9pm ddydd Mercher (11 Hydref).

Diweddarwyd y Dudalen ar: 10/10/2017 (15:15)