• Hepgor gwe-lywio
  • English

Camu 'mlaen a cherdded i'r ysgol

Mae plant a rhieni yn cael eu hannog i gerdded i'r ysgol.

Yn ogystal â bod yn iachach i chi gan ei fod yn ffordd o gadw'n heini, mae'n well i'r amgylchedd hefyd oherwydd mae'n lleihau llygredd ac mae'n addysgiadol.  Gall plant ddysgu defnyddio'r ffyrdd yn fwy diogel a chyfrifol. Mae'n achosi llai o straen na gyrru hefyd ac yn arbed arian i chi!

Os ydych chi'n byw yn rhy bell i ffwrdd o'r ysgol i gerdded y siwrnai gyfan, beth am barcio ychydig i ffwrdd a cherdded 5/10 munud olaf y siwrnai. Bydd hyn yn helpu i leihau tagfeydd wrth gatiau'r ysgol ar ddechrau ac ar ddiwedd y diwrnod ysgol.

Mae rhai ysgolion yn trefnu digwyddiad Cerdded i'r Ysgol yn ystod mis cerdded i'r ysgol ym mis Hydref. Os hoffech i'ch ysgol gymryd rhan, beth am siarad â nhw a'u hannog nhw i drefnu digwyddiad.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae cerdded i'r ysgol o fantais i ddisgyblion, rhieni, yr ysgol a'r gymuned leol mewn amryw o ffyrdd. Yn ogystal â bod yn hwyl, mae'n gyfle gwych i gael ychydig o ymarfer corff cyson, yn lleihau tagfeydd traffig, yn gwella ansawdd aer ac yn aml, mae plant yn cyrraedd yr ysgol yn fwy effro ac ar amser."

Beth am osod her i'ch hun a cherdded i'r ysgol ac yn ôl adref gyda'ch plant/plentyn cynifer o ddiwrnodau â phosibl yn ystod mis Hydref neu o leiaf unwaith yr wythnos am dymor neu flwyddyn ac olrhain eich cynnydd drwy lawrlwytho ein cardiau cofnodi ar ein gwefan.

Gallwch rannu eich straeon cerdded i'r ysgol drwy dagio Diogelwch Ffyrdd Sir Gaerfyrddin ar Facebook @DiogelwchFfyrddSirGar, Twitter @CarmsRoadSafety ac Instagram @CarmarthenshireRoadSafety. Defnyddiwch yr hashnod #CerddedI'rYsgolSirGar #Walk2SchoolCarms

 

 

 

walk-to-school-oct-17 from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 11/10/2017 (16:05)