• Hepgor gwe-lywio
  • English

Clod i wasanaeth y Cyngor gan bapur newydd blaenllaw

 Mae gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth 24 awr sy'n cael ei redeg gan Gyngor Sir Caerfyrddin wedi cael ei ganmol gan un o bapurau newyddion mwyaf blaenllaw'r Deyrnas Unedig.

Roedd Dewis Sir Gâr yn agos i'r brig yng Ngwobrau Gwasanaeth Cyhoeddus The Guardian 2017 am lwyddo i gynnig un pwynt mynediad ar gyfer ymholiadau gofal cymdeithasol.

Gydag un galwad ffôn yn unig, gall pobl gael y cymorth sydd ei angen arnynt gan dîm o bobl brofiadol sy'n ateb y ffôn gyda chefnogaeth tîm o weithwyr proffesiynol megis gweithwyr cymdeithasol, therapyddion galwedigaethol, nyrsys ardal a ffisiotherapyddion.

Wrth roi canmoliaeth, dywed The Guardian: "Wedi'i ddisgrifio'n 'chwyldroadol' gan archwiliad annibynnol, mae Dewis Sir Gâr Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn byr o dro. Mae'r gwasanaeth yn sicrhau bod staff rheng flaen yn gallu prosesu ymholiadau'n well, gan gyfeirio'r cleientiaid mwyaf agored i niwed i'r man lle gallant gael cymorth.

Mae'r gwasanaeth pwrpasol, sydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn cynnig cymorth ynghylch ystod eang o faterion gan gynnwys iechyd meddwl, anableddau, diogelu, profedigaeth a llesiant i bobl o bob oedran.

Mae'r gwasanaeth ar gael saith niwrnod yr wythnos, 365 niwrnod y flwyddyn a gall unrhyw un ei ddefnyddio gan gynnwys unigolion, aelodau'r teulu, cymdogion a ffrindiau os oes angen cymorth ac arweiniad arnynt.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, sef yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ofal Cymdeithasol: "Rydym wrth ein boddau o gael ein cydnabod gan un o'r papurau newydd mwyaf yn y wlad.  Mae'n gallu bod yn rhwystredig pan fo angen cymorth ar bobl ond maen nhw'n cael eu cyfeirio o un adran i'r llal am ryw reswm neu'i gilydd. Gyda'n gwasanaeth newydd, Dewis Sir Gâr, mae'n cymryd un galwad ffôn yn unig i gael y cymorth sydd ei angen ar rywun."

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 0300 3332222 neu e-bostiwch dewissirgar@sirgar.gov.uk

Diweddarwyd y Dudalen ar: 06/12/2017 (10:12)