• Hepgor gwe-lywio
  • English

Taliadau parcio i ryddhau lleoedd parcio

Bydd newidiadau i barcio yng Nghanolfan Hamdden Llanelli ac yng Nghlwb Bowlio Llanelli yn dod i rym yn ddiweddarach y mis hwn.

Bydd y tair awr gyntaf am ddim a bydd angen i unrhyw un sy'n dymuno aros yn hirach dalu.

Bydd y newid hwn yn rhyddhau lleoedd parcio ac yn sicrhau bod pobl sy'n defnyddio'r ganolfan hamdden a'r clwb bowlio'n gallu mwynhau'r cyfleusterau. Bydd hyn hefyd yn atal cymudwyr rhag defnyddio'r holl leoedd parcio.

O ddydd Llun, 22 Ionawr, bydd angen i unrhyw un sy'n dymuno parcio yn y lleoedd safonol brynu tocyn o'r mesurydd parcio. Bydd hyd at bedair awr yn costio £2 neu £2.20 am y diwrnod cyfan.

Mae arwyddion a hysbysiadau wedi'u harddangos o amgylch y maes parcio sydd â 15 o leoedd parcio i'r anabl a 119 o leoedd parcio safonol.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Dylai cyflwyno'r taliadau newydd hyn sicrhau bod digon o leoedd parcio ar gael i'r bobl sy'n defnyddio'r ganolfan hamdden a'r clwb bowlio. Does dim byd yn fwy rhwystredig na bod ein cwsmeriaid yn dymuno defnyddio'r cyfleusterau hyn ond eu bod yn methu gwneud hynny oherwydd bod cymudwyr yn defnyddio'r holl leoedd parcio.”

 

 

Diweddarwyd y Dudalen ar: 10/01/2018 (08:44)